Żyj eko

Żyj eko, czyli szanuj środowisko, staraj się żyć w zgodzie z naturą, poznaj siatkę wzajemnych powiązań, zależności i ich oddziaływanie na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka.