Czy fale elektromagnetyczne mogą zagrażać ludziom, wpływać na ich samopoczucie i zdrowie? Odpowiedzi na to pytanie udzieli ponad 30 ekspertów biorących udział w międzynarodowym sympozjum. Human and Field: Submission or Interaction odbyło się w Seredyniu w dniach 19-21 maja 2017 r. To pierwsze na świecie sympozjum naukowe w całości poświęcone budzącej wiele kontrowersji problematyce wpływu pól magnetycznych na zdrowie człowieka.

[aktualizacja: 03’2021]

Ekspozycja na fale magnetyczne jest nieunikniona, obecnie na każdego z nas oddziałuje conajmniej kilka pól magnetycznych jednocześnie. Jakie są tego konsekwencje? Czy ekspozycja na fale elektromagnetyczne może wypływać na nasze samopoczucie i być szkodliwa dla zdrowia? I czy może oddziaływać na naszą podświadomość?

Fale magnetyczne. Human and Field: Submission or Interaction

Wydarzenie zorganizowane we współpracy Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej oraz francuskiej firmy ATDI rzuci nowe światło na zagadnienie oddziaływania fal. Sympozjum będzie elementem przełomowym w debacie publicznej oraz zapoczątkuje cykl podobnych spotkań na całym świecie.

Temat oddziaływania fal jest szczególnie istotny, biorąc pod uwagę fakt, że sieć telekomunikacyjna stale się poszerza. W 2014 roku ponad połowa ludności na świecie używała już telefonów komórkowych, a liczba ta stale rośnie. Podobne zjawisko obserwujemy w przypadku użytkowników internetu. Jest już ich ponad 3 miliardy, z czego aż 2 miliardy korzysta aktywnie z rozwiązań mobilnych.

Do tej pory o konsekwencjach oddziaływania pól elektromagnetycznych mówiono w oderwaniu od badań i analiz. Pozostawiano je w sferze przypuszczeń i domysłów.

Brak rzetelnych badań spowodował, że wokół tematu narosło sporo mitów i kontrowersji. Zdania są podzielone jedni uważają, że ekspozycja na fale nie ma najmniejszego znaczenia, inni zaś deklarują, że sami odczuwają skutki wpływu fal i zwracają się o pomoc do lekarzy, którzy często nie mają gotowych rozwiązań, by pomóc pacjentom.

Fale magnetyczne a regulacje prawne

Pierwsze regulacje dotyczące warunków bezpiecznej ekspozycji na fale określiło Zalecenie Rady 1999/519/WE (z dnia 12 lipca 1999 r.). Jego celem było uwzględnienie potencjalnego zagrożenia dla zdrowia, zwłaszcza gdy anteny wykorzystywane przez operatorów sieci telekomunikacyjnych są zlokalizowane w obszarach miejskich i gdy znajdują się w pobliżu wrażliwych obszarów, takich jak szpital, szkoły, etc. Od tego czasu rynek telekomunikacyjny ulega jednak ciągłym zmianom. Z tego względu problematyka związaną z polami elektromagnetycznymi zwróciła uwagę instytucji międzynarodowych w tym WHO, Komisji Europejskiej czy ICNIRP.

W Polsce tematem zajmuje się powołany przy Ministerstwie Cyfryzacji zespół ds. PEM (6 maja 2016r.). Zespół opracowuje założenia do ustawy dotyczącej norm PEM obejmującej zagadnienia zwiększenia kontroli organów państwowych i kontroli społecznej oraz szczegółowych obowiązków o charakterze informacyjno-edukacyjnym.

fale magnetyczne

Fale elektromagnetyczne – Sympozjum w Seredyniu

Podczas organizowanego w Seredyniu sympozjum eksperci z różnych dziedzin wiedzy. Naukowcy z dziedziny fizyki, medycyny i nauk technicznych, przedstawili najnowsze osiągnięcia i projekty dotyczące problemu oddziaływania fal. W składzie komitetu naukowego zasiadają wybitni profesorowie: Michael Giersig z Freie University Berlin, ekspert ATDI Haim Mazar związany z ITU oraz silna reprezentacja naukowców Politechniki Warszawskiej.

HTZ warfare – jedyne oprogramowanie z funkcją mierzenia oddziaływania fal radiowych na człowieka

Zaangażowane w organizację przedsięwzięcia ATDI jest twórcą oprogramowania HTZ warfare, wyposażonego w funkcję mierzenia oddziaływania fal radiowych na człowieka. Oprogramowanie niezwykle precyzyjnie określa maksymalną dopuszczalną ekspozycję (PEM) w zakresie częstotliwości od 10 kHz do 300 GHz.

Diagnozuje obszar narażenia na ryzyko ekspozycji na fale magnetyczne, gdy pole jest wyższe niż dopuszczalny poziom (w pomieszczeniach zewnętrznych lub wewnętrznych). Precyzyjnie lokalizuje wszystkie źródła PEM o różnych częstotliwościach i różnych modulacjach. Pełny dostęp do jasnych i dokładnych informacji na temat emitujących źródła PEM.

Radioklinika.pl będzie śledzić ten temat i będzie informować Was na bieżąco!

Przeczytaj także: Zmiany klimatu nie wychodzą nam na zdrowie!

Zapytaj lub skomentuj:

Napisz komentarz
Podaj swoje imię