W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie co roku przeprowadza się ok. 450 operacji serca, a większość pacjentów stanowią noworodki i niemowlęta. W Klinice skutecznie leczone są wszystkie wady serca, ze szczególnym uwzględnieniem zespołu niedorozwoju lewego serca.

Do krakowskiego ośrodka pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Janusza Skalskiego zjeżdżają pacjenci z całej Polski, jak również z zagranicy.

Hipoplastic Left Heart Syndrome (HLHS) to wada wrodzona, która charakteryzuje się tym, że lewa komora serca jest niezdolna do prawidłowej pracy, lub w ogóle się nie wykształciła. Każdy przypadek HLHS jest nieco inny, ale każdy oznacza brak możliwości prawidłowego funkcjonowania serca. Pojęcie „zespół niedorozwoju lewego serca” obejmuje szereg nieprawidłowości w jego anatomii tj. zwężenie lub zrośnięcie zastawki dwudzielnej/mitralnej, różnego stopnia niedorozwój lub brak lewej komory, zwężenie lub zarośnięcie zastawki aortalnej oraz niedorozwój aorty wstępującej i łuku aorty.

Dziecko ze zdiagnozowaną wadą serca, jaką jest HLHS jest z reguły donoszonym noworodkiem, który może otrzymać 10 pkt w skali Apgar!

W życiu płodowym takie dzieciątko radzi sobie znakomicie i nie jest zagrożone. To zmienia się po urodzeniu! Dlatego tak ważna jest diagnostyka prenatalna – aby wiedzieć o zagrożeniu wcześniej i odpowiednio przygotować się do pomocy dziecku!

Natychmiast po urodzeniu dziecku należy podać we wlewie ciągłym Prostaglandyny zapobiegające zamknięciu się przewodu Botalla, stanowiącego jedyną drogę łączącą serce z organizmem. Po ustabilizowaniu stanu dziecka kardiochirurdzy przeprowadzają operację Norwooda będącą pierwszym z trzech etapów kardiochirurgicznego leczenia HLHS. Operacja ma na celu wytworzenie sztucznego połączenia, tzw. shuntu zastępującego przewód Botalla.

Operacja jest przeprowadzana w głębokiej hipotermii z wyłączonym sercem, bez zewnętrznego obiegu krwi.

Chirurg łączy protezą wykonaną z Goretexu tętnicę płucną z aortą. W wyniku takiego połączenia prawa komora przestaje pompować krew do płuc. Cała krew jest tłoczona do aorty, a poprzez zespolenie również do tętnicy płucnej. Ze względu na mieszanie się krwi utlenowanej i nieutlenowanej dziecko przybiera charakterystyczny błękitny kolor będący efektem sinicy obwodowej.

Operacja metodą Norwooda jest operacją najbardziej radykalną, zmieniającą całkowicie funkcje serca oraz eliminującą tzw. krwiobieg płucny. Ze względu na zakres operacji oraz wiek dziecka jest operacją niosącą za sobą najwyższe zagrożenie dla małego pacjenta.

W wyspecjalizowanych klinikach kardiochirurgicznych przeżywalność jest na poziomie 80% i stale się zwiększa ze względu na dokonywane modyfikacje.

Drugim etapem leczenia HLHS jest operacja sposobem hemi-Fontana lub operacja dwukierunkowego zespolenia Glenna. Polega ona na odcięciu od prawego przedsionka serca górnej żyły głównej i połączenia jej bezpośrednio z tętnicą płucną. Dzięki różnicy ciśnień, jakie panują w organizmie dziecka, powrót krwi nieutlenowanej odbywa się bez wykorzystania serca jako pompy systemowej. Po II etapie wzrasta nasycenie krwi tlenem, saturacja podwyższa się do 80 – 85% i pozwala na normalny rozwój dziecka. Po II etapie leczenia krew utlenowana miesza się jeszcze z krwią nieutlenowaną, przez co kolor skóry dziecka dalej zachowuje niebieskawy odcień. Natomiast zauważalne jest zmniejszenie się sinicy obwodowej.

Kolejny, trzeci etap leczenia to operacja metodą Fontana. Polega ona na odcięciu żyły głównej dolnej od prawego przedsionka i połączenia jej z tętnicą płucną. Zabieg ten rozdziela już całkowicie krążenie płucne od systemowego, dzięki czemu saturacja wzrasta do 95 – 99%. Oczywiście wymagane są regularne kontrole u kardiologa oraz przestrzeganie zaleceń dotyczących stylu życia (mniejsza wydolność fizyczna). Jednakże mały pacjent po trzech etapach leczenia może zacząć w miarę normalne życie.

Zapraszamy do wysłuchania audycji. A rozmawiamy o trzecim, końcowym etapie operacji, o powikłaniach, leczeniu i nie tylko:

część 1:

część 2:

Rozmawiamy z dr hab. n. med. Tomaszem Mroczkiem – kardiochirurgiem dziecięcym, który od dwudziestu lat operuje w Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Jest laureatem m.in. nagrody naukowej przyznawanej co roku przez Radę Naukową Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Z Religi.
 Fundacja wyróżnia lekarzy za niezwykłe dokonania naukowe. W roku 2013 laureatem nagrody w kategorii kardiochirurgii został właśnie dr hab. Tomasz Mroczek. Jego badania dotyczące niedorozwoju lewego serca znalazły wyraz w pracy naukowej powstałej 
w oparciu o analizę cyfrową i prezentowane były podczas prestiżowych konferencji międzynarodowych .doc. Tomasz Mroczek

Oceń to:
| Liczba ocen: 41 Średnia: 2.9

3 KOMENTARZE

  1. Wspaniały pomysł 🙂 Bardzo pomocny dla rodziców dzieci z tą samą wadą 🙂 Cudowne jest to, że zechcieliście się podzielić swoją historią i dodać otuchy innym

    • A może Pan rozwinąć wątek? Taki komentarz bez uzasadnienia ma dokładnie zerowy sens merytoryczny. Ja np. napiszę, że to bardzo dobry oddział kardiochirurgiczny. Chętnie to uzasadnię wchodząc z Panem w rzeczową polemikę. Zapraszam.

Zapytaj lub skomentuj:

Napisz komentarz
Podaj swoje imię