Terapia muzyką to metoda wspomagająca leczenie ciała i duszy. I choć kuracja dźwiękami znana jest już od starożytności, muzykoterapia wciąż zyskuje na popularności. O tej niezwykle przyjemnej dla ucha i dźwięcznej formie terapii, uzdrawiającej psychikę oraz ciało rozmawiamy z dr Elżbietą Galińską, muzykologiem i twórczynią polskiej szkoły muzykoterapii.

Muzykoterapia może zdziałać cuda!

Każdy człowiek z pewnością nie raz odczuł na własnej skórze pozytywne działanie muzyki. Nie bez powodu stała się więc metodą wspomagającą proces leczenia ciała i psychiki, dając początek muzykoterapii. To dziedzina opierająca się na systematycznym i metodycznym zastosowaniu muzyki w diagnozie, leczeniu schorzeń oraz rozwoju osobowości. Zastosowanie dźwięków i muzyki w terapii chorób i zaburzeń oparte jest o interdyscyplinarne założenia medyczno-psychologiczno-muzykologiczne.

Muzykoterapia to dziedzina interdyscyplinarna, która znajduje zastosowanie w leczeniu wielu chorób oraz psychoterapii.

Leczenie muzyką opiera się także na technikach relaksacyjnych i właśnie z relaksem kojarzy się najczęściej. Co prawda muzyka bez wątpienia odpręża, wycisza i poprawia nastrój, ale ze względu na szerokie spektrum możliwości przynosi również wiele innych korzyści zdrowotnych! Muzykoterapia znajduje zastosowanie w psychoterapii, gdzie coraz częściej wykorzystuje się muzykę lub elementy muzyczne (nawet pojedynczy dźwięk): rytm, melodię i barwę dźwięku, w celu poprawy stanu pacjenta.

Muzykoterapia w psychoterapii to zaplanowany i systematyczny proces interakcyjny pomiędzy pacjentem lub grupą pacjentów a terapeutą, wykorzystujący dźwięki oraz proste instrumenty muzyczne.

W psychoterapii muzycznej chodzi przede wszystkim o komunikację niewerbalną. Ma ona przede wszystkim otworzyć struktury w psychice człowieka i uporządkować pewien zachodzący w niej chaos. Muzyka w psychoterapii ma prowadzić do uzyskania równowagi pomiędzy ciałem a psychiką oraz budować i wzmacniać tożsamość pacjenta.

Terapia muzyką to korespondencja między psychiką a ciałem, mająca na celu uzyskanie równowagi pomiędzy nimi.

Muzyka nie tylko łagodzi obyczaje!

Muzykoterapia w Polsce początkowo czerpała z dokonań niemieckich muzykologów i muzykoterapeutów, jeszcze na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku. Wiedza ludzi na temat własnego zdrowia i kondycji psychicznej jest dziś coraz większa i dzięki wzrostowi świadomości społecznej leczenie wielu chorób, zarówno fizycznych i psychicznych, nie opiera się już tylko na farmakoterapii. Powszechne stają się metody wspomagające tradycyjne leczenie, do których należy między innymi muzykoterapia. Na jej korzyść i zasadność stosowania w terapii schorzeń i zaburzeń przemawiają liczne badania oraz obserwacje naukowe. Wciąż pojawiają się coraz to nowsze doniesienia na temat pozytywnego wpływu muzyki na rozwój dzieci (nawet jeszcze w łonie matki), a także wymiernych korzyści dla ludzkiej psychiki i ogólnie rozumianego zdrowia.

Muzyka może czynić cuda, a muzykoterapia ma ogromny wpływ na ogólną kondycję człowieka oraz jego zdolności i możliwości!

Muzykoterapia w leczeniu wielu schorzeń

Muzykoterapia jest dziedziną, która w bardzo dynamicznie się rozwija, a muzyka i jej wpływ na człowieka stała się przedmiotem wielu badań. Dzięki nim wiadomo, że muzyka silnie oddziałuje na ludzki mózg – może zmieniać nie tylko jego funkcje, ale także struktury. Z tego względu muzykoterapia znajduje zastosowanie w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych – jest narzędziem mnemonicznym, które wzmacnia i usprawnia pamięć.

Za pomocą muzyki można przyspieszać i spowalniać procesy biologiczne, które dostrajają się do rytmu muzycznego!

Muzyka może regulować rytm biologiczny człowieka, dzięki czemu usprawnia pracę wielu układów, m.in.: oddechowego, sercowo-naczyniowego i nerwowego. Z kolei według badań za pomocą muzykoterapii zastosowanej w terapii bólu można uzyskać: zwolnienie czynności serca, obniżenie ciśnienia tętniczego, zmniejszenie arytmii oraz wyregulować pracę układu hormonalnego. Leczenie muzyką pozwala także normować rytm dobowy organizmu, poprawiać jakość snu i eliminować problem bezsenności. Za pomocą technik stosowanych w muzykoterapii można także rehabilitować narządy głosowe osób niepełnosprawnych.

Muzykoterapia w psychoterapii

Terapia muzyką jest powszechnie stosowana również w psychoterapii. Muzykoterapia psychoterapeutyczna w dużej mierze dotyczy technik projekcyjnych, opartych na mechanizmie percepcji muzyki. Za pośrednictwem muzyki i dźwięku mają one nakierować pacjenta na dany problem.

Muzyka pobudza wyobraźnię i fantazję, a także umożliwia dotarcie do ukrytych problemów oraz głęboko skrywanych emocji.

Co ciekawe, muzykoterapia zakłada, że każdy człowiek jest kreatywny. Wystarczą bowiem tylko odpowiednie narzędzia oraz techniki, aby odkryć ukryte możliwości, które właściwie pobudzone mogą przynieść wiele korzyści dla zdrowia i samopoczucia.

W psychoterapii i leczeniu muzyką bardzo ważne jest, aby docierać do różnych emocji, nie tylko tych pozytywnych. Dźwięki i melodie powinny wyzwalać także negatywne i trudne uczucia, które bardzo często głęboko ukryte uzewnętrzniają się dopiero postaci choroby.

Terapia muzyką wzmacnia przeżywanie emocji. Zwielokrotnia je na tyle mocno, że pacjent może dostrzec swoje ukryte uczucia, gdy zazwyczaj zauważa tylko pewne objawy, które zagłuszają i maskują problemy.

To może Cię zainteresować: Psychoterapia – nie wstydź się i zacznij rozwiązywać swoje życiowe problemy!

Muzykoterapia – techniki stosowane w leczeniu muzyką

W zależności od potrzeb i celów muzykoterapia wykorzystuje różne techniki oraz metody pracy z pacjentem. Oprócz samych dźwięków i instrumentów muzycznych, w terapii muzyką zastosowanie ma także śpiew oraz taniec.

Głównymi formami leczenia muzyką jest forma receptywna i forma aktywna.

Muzykoterapia receptywna opiera się na odbieraniu dźwięków zestawionych przez terapeutę w taki sposób, aby skłonić pacjenta do zastanowienia się nad własnymi emocjami. Jej celem jest uzewnętrznienie skrywanych uczuć i doznań, a także dotarcie do trudnych i często traumatycznych doświadczeń z przeszłości. Z kolei muzykoterapia aktywna bazuje na czynnościach takich jak śpiew i gra na instrumentach. Twórcze i kreatywne działanie ma pobudzić pacjenta do wyrażenia swoich emocji właśnie poprzez muzykę.

Jedną z form muzykoterapii aktywnej jest muzykoterapia grupowa, która służy budowaniu wrażliwości i empatii, a także komunikacji z drugim człowiekiem.

Co ciekawe, brzmienie muzyki powinno być dostosowane do indywidualnych skłonności i temperamentu pacjenta oraz jego stanu emocjonalnego. Im cięższe stany psychiczne i somatyczne, tym łagodniejszą muzykę należy zastosować w terapii. W takich przypadkach zdecydowanie bardziej wskazane są dźwięki prostsze, mające mniejszy ładunek emocjonalny. Pacjenci w ciężkich stanach lepiej pracują z muzyką rozrywkową, która jest przyjemna i łatwiejsza w odbiorze niż muzyka klasyczna.

Sprawdź również: Nerwice i zaburzenia lękowe – jak sobie z nimi poradzić?

Muzykoterapia – lekarstwo dla duszy i ciała! Podcast do wysłuchania

Naszym gościem była dr Elżbieta Galińska – psychoterapeutka, muzykoterapeutka, muzykolog i psycholog muzyki. Twórczyni polskiej szkoły muzykoterapii z pięćdziesięcioletnim (!) doświadczeniem zawodowym w zakresie muzykologii i muzykoterapii.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy Jakuba Śliwińskiego z dr Elżbietą Galińską.

Zapytaj lub skomentuj:

Napisz komentarz
Podaj swoje imię