Portal Flexi.pl powstał, aby stworzyć przestrzeń inspiracji dla aktywnych przedstawicieli generacji 50 plus. Ze względu na tę witalność definiuje ich jako Pokolenie Flexi. Grupa, która ze względu na postępujące starzenie się społeczeństw, staje się coraz bardziej liczna, ma za sobą cenne doświadczenia zmian ustrojowych, ekonomicznych i społecznych. Jest też naocznym uczestnikiem przemian w dziedzinie cyfrowej, elastycznie dostosowując się do nich. Flexi.pl, zapraszając do społeczności osoby szukające pracy i chcące zagospodarować czas wolny w ciekawy sposób, namawia także, aby pozostawać aktywnym. I chcieć te plany snuć, i je realizować. 

Zawodowe marzenia 50-, 60- i 70-latków (bo chęć podejmowania wyzwań nie jest, wbrew obiegowym osądom, domeną młodszych pokoleń) grupa może spełniać dzięki dodaniu swojego profilu w Bazie Specjalistów i ogłoszeniu (jak zrobił to np. Noblista i Prezydent, Lech Wałęsa) otwartości na zawodowe wyzwania. A także dzięki możliwości pokazania swoich zasobów. Równolegle, Flexi.pl włącza się w dyskurs na temat promowania aktywności osób dojrzałych i wskazywania na ich potencjał na rynku pracy – w życiu społecznym i gospodarczym. Portal chce łamać negatywne stereotypy narosłe wobec grupy coraz częściej wykluczanej ze względu na swój wiek. 

Aktywność i zdrowie Pokolenia Flexi

Zmieniający się model aktywności osób po 50. roku życia, który wskazuje na duże potrzeby pozostawania w relacjach, rozwijania się, tworzenia nowych projektów i stwarzania szans dla Pokolenia Flexi, powoduje, że ta grupa (silna ekonomicznie i sytuowana również jako aktywny konsument) chce mieć możliwości zadbania o siebie.

Ta troska o dobrostan przyjmuje różne wymiary i staje się tematem coraz szerszych i dobitnie zaznaczających się dyskusji. Pokolenie Flexi czuje potrzebę pozostawania na zawodowym rynku, równolegle jednak sytuacja ekonomiczna powoduje, że dorabianie do emerytury oraz zawodowa aktywność, np. w niewielkim wymiarze czasu pracy, będą wzrastać. Tutaj zarówno potrzeby rozwojowe, jak i sytuacja ekonomiczno-społeczna docelowo mogą sprawić, że dbanie o formę i zdrowie to elementy, na które patrzeć trzeba z większą uwagą. Dość powiedzieć, że predyspozycje kognitywne, sensoryczne i psychologiczne poprawiają się wraz z wiekiem. A wszelka aktywność (niekoniecznie rozumiana jako obecność na rynku pracy) powoduje, że granica dla wieku psychicznego i mentalnego człowieka przesuwa się, a ten metrykalny z kolei schodzi na drugi plan.

Portal Flexi.pl, promując w sekcji Aktywność 50+, wszelkie inicjatywy, które tę aktywność wyzwalają i do tej aktywności zapraszają, chce być obecny w dyskursie na temat jej wpływu na kondycję pokolenia. 

Aby dbać o formę niezależnie od wieku…

Portal Flexi.pl z dumą też zaprasza na swoje łamy przedstawicielki i przedstawicieli Pokolenia Flexi, którzy udowadniają, że dbając o aktywność, troszczą się o swoją formę mentalną, fizyczną, a przy tym rozwijają się i stają się ambasadorami pokolenia. Grupa ta, wbrew temu, na co wskazuje PESEL, może ćwiczyć jogę, tańczyć hip-hop, zdobywać górskie szczyty. A także pracować w modelingu, zdobywać tytuł magistra na Akademii Wychowania Fizycznego czy podróżować, zwiedzać świat i dzielić się efektami tych wypraw na blogach, w książkach, social mediach.

Projektów, za którymi stoją aktywni przedstawiciele Pokolenia Flexi, pokazaliśmy wiele. Mają twarze tych, którzy zakładają fundacje, swoim działaniem pomagają innym, biegają maratony a czasem nieco krótsze trasy. To reprezentanci przekonania, że wiek nie przekreśla, ale dbając o siebie zarówno w wymiarze psychicznym, jak i tym fizycznym i pielęgnując relacje z otoczeniem, można wiele zdziałać.

Dobrostan w wieku Flexi, czyli patronat medialny portalu Flexi.pl nad podcastem Radioklinika

Zdrowie i poczucie dobrostanu pozostają ważnymi tematami, które portal Flexi.pl porusza w swoich publikacjach, odnosząc się do nich w różnych wymiarach. Ta dyskusja nie ma swojej twardej linii brzegowej, bo zagadnienie jest na tyle szerokie, że warto sięgać do jego rozmaitych aspektów. Zaproszenie do objęcia patronatem medialnym podcastów Radioklinika o zdrowiu przy mikrofonie jest dla nas cenną okazją, by ten temat pogłębić, rozwinąć i wskazać jego wartość.

Do wszelkiej aktywności, niezależnie od metryki, potrzebujemy sił i witalności, a dbanie o siebie jest swego rodzaju inwestycją, by w wieku dojrzałym (i nie tylko) być w formie. Historie tych, dla których aktywność i dbanie o siebie są ważne, poznacie na portalu Flexi.pl. Zapraszamy do grona społeczności witalnych osób 50+, które podkreślają: „Najlepsze przed nami”

Autorka tekstu:

Beata Ryba, marketing director portalu Flexi.pl, który inspiruje aktywność w życiu zawodowym i prywatnym. 

Zapytaj lub skomentuj:

Napisz komentarz
Podaj swoje imię