Nowoczesne metody monitorowania glikemii znacząco poprawiają skuteczność leczenia i podnoszą jakość opieki diabetologicznej w Polsce. Rozwiązania, takie jak telemedycyna, czy nowoczesny system ciągłego monitorowania glikemii są w zasięgu ręki pacjentów. Dlaczego warto z nich skorzystać zwłaszcza w dobie pandemii?

[aktualizacja: 02’2021]

Czym jest system ciągłego monitorowania glikemii?

System ciągłego monitorowania glikemii umożliwia zupełnie inne wejrzenie w przebieg choroby. W odróżnieniu do standardowych glukometrów pozwala także wejść w inny obszar kontrolowania glikemii. Nowoczesne rozwiązania i nowe możliwości monitorowania znacząco ułatwiają proces leczenia zarówno lekarzom, jak i pacjentom oraz podnoszą skuteczność insulinoterapii.

System ciągłego monitorowania glikemii zmienia życie pacjentów diabetologicznych na lepsze – podnosi skuteczność leczenia i poprawia jakoś życia!

Istnieją dwie formy ciągłego monitorowania glikemii, wykorzystujące różne rozwiązania technologiczne. To pomiar w czasie rzeczywistym i metoda skanowania, które umożliwiają pacjentowi samokontrolę glikemii. Stanowią integralną część leczenia cukrzycy i są zalecane przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne.

Samokontrola glikemii stanowi niezwykle ważna część całego procesu leczenia.

To jedyne w swoim rodzaju narzędzie, które umożliwia monitorowania przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Co za tym idzie -zapobiega rozwojowi groźnych zjawisk i powikłań cukrzycy, takich jak hipoglikemia i hiper-hipoglikemia. Co ważne, nowe metody monitorowania umożliwiają lepszą kontrolę glikemiczną. Dziś to czas spędzany w zakresie docelowym jest podstawowym kryterium wyrównania glikemicznego, a nie jak do tej pory – glikowana hemoglobina.

Pacjenci na intensywnej insulinoterapii wykonują średnio 3 lub 4 pomiary glukometrem w ciągu dnia. System ciągłego monitorowania glikemii wykonuje średnio 16,3 skanów dziennie!  To znacznie ułatwia leczenie i zapewnia lepszą kontrolę choroby!

Zobacz także: Cukrzyca i nowoczesne technologie poprawiające jakość życia pacjentów!

Nowy wskaźnik kontroli cukrzycy – czas w zakresie docelowym TIR

Czas w zakresie docelowym glikemii (ang. Time-in-Range, TIR) dokładniej niż hemoglobina glikowana oddaje wahania poziomu cukru we krwi. Hemoglobina glikowana nie odzwierciedla dokładnie tego, co dzieje się pomiędzy poziomami glikemii badanymi za pomocą glukometru – czas, który upływa pomiędzy kolejnymi pomiarami jest zbyt długi. Parametr TIR z kolei odzwierciedla stężenie glukozy we krwi w znacznie krótszych odstępach czasowych.

Czas w zakresie docelowym – Time in Range (TIR) to odsetek czasu przez jaki stężenie glukozy u danej osoby znajduje się w zakresie docelowym.

Wartości parametrów TIR powinny oscylować zakresie 70 do 180 mg/dl. Dzięki nowoczesnym technologiom możliwe jest obserwowanie czasu, w którym organizm znajduje się w normoglikemii (prawidłowy poziomu cukru we krwi). Z tego względu czas w zakresie docelowym można rozumieć, jako procentową ilość czasu spędzoną w docelowym zakresie w ciągu dnia, która powinna być wyższa niż 70%.

Prawidłowy czas spędzony w zakresie docelowym jest kluczowy dla całego procesu leczenia i zdrowia pacjenta. Im dłuższy czas normoglikemii, tym mniejsze ryzyko powikłań cukrzycy, takich jak retinopatia i nefropatia cukrzycowa (cukrzycowa choroba nerek).

system ciągłego monitorowania glikemii

Korzyści nowoczesnych możliwości monitorowania glikemii

Dlaczego samokontrola choroby jest tak ważna? System ciągłego monitorowania glikemii umożliwia przede wszystkim ocenę pełnego profilu choroby, jego zmienności oraz zmniejsza ryzyko hipoglikemii i hiper-hipoglikemii. To możliwe dzięki obserwacji przeszłości i teraźniejszości oraz przedwidywania przyszłości – oferują to właśnie nowoczesne metody monitorowania glikemii.

Pomiar glukometrem, w odróżnieniu do nowoczesnych metod monitorowania cukrzycy, nie umożliwia oceny zmienności glikemii.

Pomiary wykonywane glukometrem muszą być wykonywane przynajmniej 8 razy w ciągu doby (pacjenci w rzeczywistości zwykle wykonują ich o połowę mniej). Niestety pomimo to nie dają pewnego wglądu w profil choroby. Nowoczesne metody monitorowania, takie jak system ciągłego monitorowania glikemii pozwalają doprecyzować działania terapeutyczne pacjenta oraz dopasować odpowiednie dawki insuliny. To kluczowa kwestia, ponieważ przyjmowane dawki muszą być zsynchronizowane z rzeczywistym zapotrzebowaniem organizmu na insulinę.

Kompletny profil glikemii umożliwia podejmowanie bardziej świadomych i skutecznych działań terapeutycznych zarówno przez lekarza, jak i samego pacjenta.

Nowoczesne metody monitorowania pozwalają uzyskać lepszą kontrolę nad chorobą i przede wszystkim skuteczniej ją leczyć. Kluczowym aspektem tych rozwiązań jest możliwość trójobszarowej oceny choroby oraz przewidywania tego, co może wydarzyć się w przyszłości. W ten sposób pacjent może uniknąć ryzyka wystąpienia groźnych powikłań.

Korzyści stosowania nowoczesnych metod monitorowania glikemii:

  • możliwość oceny pełnego profilu glikemii
  • ocena nowych parametrów/celów kontroli glikemii (czas w zakresie docelowym)
  • możliwość częstszej kontroli glikemii niż w przypadku pomiarów glukometrem
  • dostępność systemowych rozwiązań telemedycznych

Nowoczesne systemy monitorowania glikemii dzięki swojej skuteczności wypierają tradycyjne pomiary glukometrem!

system ciągłego monitorowania glikemii

Jaką rolę pełni telemedycyna i nowoczesne monitorowanie glikemii w opiece nad pacjentami?

Podczas konferencji „Rola telemedycyny i nowoczesnego monitorowania glikemii w poprawie opieki diabetologicznej w Polsce”, która odbyła się 22.10. br. zaprezentowano wnioski z raportu „Rola nowoczesnych metod monitorowania poziomu glukozy i telemedycyny w indywidualizacji opieki nad pacjentem z cukrzycą”, przygotowanego przez Radę Naukową pod kierownictwem prof. dr hab. Doroty Zozulińskiej-Ziółkiewicz oraz prof. dr hab. Macieja T. Małeckiego.

Nowoczesne metody monitorowania glikemii i telemedycyna to szansa na indywidualizację opieki nad pacjentem, a także skuteczniejsze leczenie cukrzycy w formie zdalnej w dobie pandemii COVID-19.

Jakie wnioski płyną z raportu? Indywidualizacja celów i metod opieki diabetologicznej w Polsce poprzez wykorzystanie telemedycyny oraz nowoczesnych metod monitorowania poziomu glukozy we krwi pozwalają na lepsze wyrównanie metaboliczne. Warto mieć świadomość, że ma to kluczowe znaczenie zwłaszcza w dobie epidemii. Pacjenci z niewyrównaną cukrzycą są bardziej podatni na zakażenie i narażeni na ryzyko cięższego przebiegu COVID-19.

Lekarz wspólnie z pacjentem może zdalnie podejmować trafne i skuteczne decyzje terapeutyczne bez konieczności wychodzenia z domu.

System ciągłego monitorowania glikemii z powodzeniem może być stosowany zarówno u pacjentów z cukrzycą typu 1 oraz cukrzycą typu 2, bez względu na ich wiek:

Niemowlęta

W zależności od wieku pacjenta przebieg cukrzycy może być skrajnie różny. W przypadku niemowląt leczenie jest trudne, ponieważ wymaga stosowania niewielkich i precyzyjnych dawek insuliny. System ciągłego monitorowania glikemii umożliwia opiekunom nieprzerwane uzyskiwanie informacji o aktualnym stężeniu glukozy. Pozwala to na dokładną ocenę, jakiej dawki insuliny potrzebuje dziecko.

Nowoczesne systemy ciągłego monitorowania glikemii dają rodzicom maluchów poczucie bezpieczeństwa.

Okres wczesnodziecięcy

To czas, w którym ze względu na dużą wrażliwość i stosunkową nieduże zapotrzebowanie na insulinę (związane z niską masą) dochodzi wśród dzieci do szybkich zmian glikemii. W połączeniu ze swobodną aktywnością fizyczną oraz efektem glikemicznym spożywanych posiłków mogą w krótkim czasie doprowadzić do epizodów hiperglikemii lub niedocukrzeń.

Dzieci w wieku szkolnym

System ciągłego monitorowania glikemii wśród dzieci w wieku szkolnym zapewnia im bezpieczeństwo. Dzięki nim choroba nie wpływa negatywnie na jakość oraz efekty nauki. Dziecko może swobodnie i bez obaw uczestniczyć w życiu szkolnym oraz uprawiać sport.

Możliwość ciągłego monitorowania glikemii zmniejsza stres i umożliwia normalne, aktywne życie w grupie rówieśniczej.

Wiek nastoletni

Młodzież to trudna grupa terapeutyczna – młodzi ludzie często są rozchwiani emocjonalnie i boją się odrzucenia na skutek swojej choroby. W okresie dojrzewania w organizmie zachodzą zmiany fizjologiczne. Prowadzą one do zmniejszenia wrażliwości na insulinę, co wymaga częstych zmian przyjmowanych dawek. Jednocześnie buntują się wobec swojej choroby.

System ciągłego monitorowania hiperglikemii pozwala uniknąć wstydliwych i obniżających jakość życia niedocukrzeń oraz nagłych wzrostów poziomu cukru we krwi.

Dorośli

Nowoczesne metody monitorowania glikemii pozwalają młodym ludziom wkraczającym w dorosłość na większą swobodę w podejmowaniu decyzji. To także możliwość dobrego, aktywnego życia. System ciągłego monitorowania glikemii pozwala uzyskiwać znacznie lepsze efekty leczenia i podnosić jakość życia.

Osoby starsze

Pacjenci powyżej 65. roku życia ze względu na choroby współistniejące oraz długotrwałe przyjmowanie insuliny i leków doustnych mają większe ryzyko wystąpienia niedocukrzeń i powikłań cukrzycowych. Dzięki nowoczesnym metodom monitorowania glikemii możliwa jest zdalna kontrola i opieka nad starszymi pacjentami.

Aplikacje i system ciągłego monitorowania glikemii ułatwia zdalną kontrolę i opiekę nad chorym. Zapewniają także ciągłą łączność pomiędzy pacjentem a jego opiekunem.

Nowoczesne systemy monitorowania znacznie obniżają ryzyko wystąpienia niedocukrzeń i powikłań, takich jak: zawał serca i udar mózgu oraz chorób układu sercowo-naczyniowego.

Nowoczesne metody kontroli glikemii zyskały status narzędzia leczniczego. Stosowanie systemu ciągłego monitorowania glikemii pomaga wyrównać metabolicznie cukrzycę – a wyrównana cukrzyca to dłuższe, bezpieczniejsze i lepsze życie!

System ciągłego monitorowania glikemii – MiniMed 780G

Nowoczesne technologie w diabetologii to przełom, który nie tylko zmniejsza ryzyko wystąpienia groźnych powikłań, ale także zapewnia pacjentom lepszą jakość życia. Wcześniejsze rozwiązania były skuteczne, ale nie były idealne. Z tego względu na rynku wciąż pojawiają się nowe metody, które pozwalają na dobre wyrównanie cukrzycy.

Cukrzyca jest chorobą zajmującą pacjenta przez 24h na dobę, przez 7 dni w tygodniu!

Metody monitorowania glikemii wymagają coraz większej ilości informacji (m.in. zapisu poziomu glukozy w sposób ciągły, alarmy trendów zmian glikemii), niezbędnych do poprawy wyrównania cukrzycy. Każda z nich wymaga właściwej interpretacji i podjęcia konkretnego działania, a to wiąże się z większym zaangażowaniem pacjenta w leczenie.

Na początku 2021 roku w Polsce pojawił się nowy system ciągłego monitorowania glikemii – pompa insulinowa MiniMed 780G. Obecnie to najbardziej zaawansowany technologicznie system leczenia cukrzycy. Pompa automatycznie dostosowuje podaż insuliny i modyfikuje wartości glikemii co 5 minut, przez 24 godziny na dobę i pozwala na ciągłą kontrolę aktualnych wartości glikemii, poprawiając bezpieczeństwo oraz jakość życia chorych na cukrzycę.

Więcej interesujących artykułów i podcastów znajdziesz w naszym dziale: CUKRZYCA.

Zapytaj lub skomentuj:

Napisz komentarz
Podaj swoje imię