W dzisiejszym świecie przybywa niestety osób uzależnionych. Co nam przychodzi do głowy, gdy pomyślimy o osobie uzależnionej? Alkohol, seks, leki, narkotyki, papierosy … Coś jeszcze? Okazuje się, że rodzajów uzależnień jest dużo więcej niż nam się początkowo może wydawać. To może być także uzależnienie od komputera, zakupów, a nawet i od pracy! A to nie koniec długiej listy.

Uzależnieni i współuzależnieni

Uzależnienie jest chorobą, która utrudnia prawidłowe funkcjonowanie psychiczne, fizyczne jak i społeczne.

Osoba uzależniona najczęściej nie zdaje sobie sprawy ze swojego nałogu, który przynosi wiele szkód.  A obok osoby uzależnionej zawsze są jacyś bliscy, którzy doświadczają skutków dotykającego jej problemu. Współuzależnieni?

Konstrukt współuzależnienia nie dotyczy wszystkich! Mówi się o nim tylko w kontekście związku, z którego można wyjść. Dotyczy on zatem tylko małżonków czy partnerów, a nie dzieci, rodziców, przyjaciół, czy znajomych.

Współuzleżnienie jest uwikłaniem, wzięciem odpowiedzialności za drugą osobę w tak mocny sposób, który wpływa zanadto na własne życie. To nadmierna koncentracja na drugiej osobie przy jednoczesnej rezygnacji z własnych potrzeb. To także chęć kontrolowania drugiej osoby. Często skutkuje to przejmowaniem obowiązków uzależnionego i wzięciem na swoje barki ogromnego ciężaru.

Nie popadnięcie we współuzależnienie w związku, w którym istnieje problem uzależnienia, jest bardzo trudne. Warto zgłosić się do specjalisty.

Współuzależnienie trzeba leczyć!

Zmiana w życiu osoby współuzależnionej często wpływa pozytywnie nie tylko na nią, ale też na uzależnionego współmałżonka. Dlatego warto wziąć byka za rogi! Nic nie przychodzi jednak łatwo. Terapia może trwać nawet do dwóch lat. To jest proces, który odbywa się we wnętrzu człowieka, w jego świadomości. Celem terapii jest takie wyjście z sytuacji, by ratować siebie, ale – co warto podkreślić – nie jest celem terapii wyjście ze związku małżeńskiego!

Bywa tak, że osoby współuzależnione nie okazują na zewnątrz, że mają problem. Są to jednak pozory i prędzej czy później taki człowiek zdaje sobie sprawę, że ma poważny problem. Pierwsze rozmowy w trakcie terapii mają na celu określenie potrzeb, rozeznanie sytuacji osoby współuzależnionej. Potem określa się cel spotkań i prowadzi cykl terapii. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy a dowiecie się więcej.

Posłuchaj podcastu

Gość Radiokliniki: mgr Jolanta Ryniak – ukończyła psychologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka i superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kierownik merytoryczny oraz dydaktyk Małopolskiego Ośrodka Szkolenia Terapeutów Uzależnień działającego przy Specjalistycznym Szpitalu im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Ma ponad 18-letnie doświadczenie w pracy diagnostyczno-terapeutycznej z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin. Autorka i współautorka publikacji i wystąpień z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii uzależnień oraz terapii par.

Joanna Ryniak

4 KOMENTARZE

 1. Jeszcze gorzej, gdy obie osoby wzajemnie są od siebie uzależnione i tworzą toksyczny związek oparty na przemocy i kontroli, a żadna ze stron nie chce zrezygnować z takiej relacji.

  • Ważna uwaga poszerzająca dyskusję na temat zjawiska zależności/uzależnienia. Trzeba pamiętać o tym, że nadmierna kontrola i zależność nie służą doświadczaniu
   szczęścia w relacji dwojga osób – zamiast tego wcześniej lub później prowadzą do wystąpienia
   kryzysu. W dobrze funkcjonującym związku konieczne jest realizowanie równolegle
   dwóch potrzeb: przynależności i autonomii. Relacja jest wtedy dobra, gdy
   partnerzy dbają o siebie wzajemnie, są uważni na swoje potrzeby, a jednocześnie
   nie rezygnują z realizacji indywidualnych pragnień. Pozdrawiamy!

Zapytaj lub skomentuj:

Napisz komentarz
Podaj swoje imię