Wysoki poziom naukowy, nowe technologie w obrazowaniu serca i naczyń oraz debata z Ministerstwem Zdrowia i AOTMiT, czyli XX Międzynarodowy Kongres PTK 2016 przechodzi do historii kardiologii.

W dniach 15 – 17 września b.r. zorganizowany został jubileuszowy, XX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) w Poznaniu.

W 13 salach równolegle odbyło się 131 sesji, 380 wykładów wygłoszonych przez 320 wykładowców – najlepszych kardiologów i kardiochirurgów z Polski i nie tylko. Odbyła się też sesja specjalna z udziałem Ministerstwa Zdrowia oraz AOTMiT. Tysiące uczestników miało możliwość wymienić się doświadczeniami, wiedzą i wsparciem merytorycznym.

Profesor Dariusz Dudek – dyrektor Komitetu Naukowego Kongresów PTK ocenił kongres, jako niezwykle udany pod względem naukowym. Został utrzymany też międzynarodowy charakter kongresu, o czym świadczyły świetne wykłady specjalistów z Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. A liczne dyskusje kuluarowe i dyskusje na sesjach na pewno pozwolą polepszyć wiedzę o diagnostyce i leczeniu chorób serca i naczyń – podsumował prof. Dudek.

Istotnym punktem Kongresu była również specjalna sesja i debata pt.: „Jaka jest dostępność do nowoczesnej kardiologii oraz innowacji w Polsce – teraźniejszość i przyszłość”. W sesji udział wziął Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Krzysztof Łanda; prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Wojciech Matusewicz oraz oraz grono wybitnych kardiologów.

dudek_landa_hoffman_kazmierczak_matusewicz_ptk_xx-kongres_poznan_glowna_1

Specjalna sesja z udziałem decydentów zorganizowana z inicjatywy prof. Dariusza Dudka we współpracy z Prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. Piotrem Hoffmanem. W debacie wzięli również udział prof. Jarosław Kaźmierczak i prof. Jacek Różański. Była to niewątpliwie okazja do merytorycznej dyskusji, którą mogło wysłuchać duże grono kardiologów. Wiadomo, że kardiologia stoi przed wieloma wyzwaniami także finansowymi z powodu zmian w wycenach procedur kardiologicznych. Cięcia w kardiologii interwencyjnej zostały już częściowo wprowadzone, wyniosły średnio 26-30%, a szpitale już boleśnie to odczuły. Sesja była pretekstem do rozpoczęcia wyjaśnienia wielu kwestii przyszłości polskiej kardiologii. Jednym z głównych pytań było, jak to możliwe aby zwiększyła się ilość zabiegów kardiologicznych, skoro zmniejszy się ich finansowanie.

Udało się omówić wytyczne i ocenić perspektywy, jak Ministerstwo i Rząd wyobraża sobie kardiologię w 2017 r. i w latach następnych. Krzysztof Łanda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zapewnił, że jest gotowy do merytorycznych rozmów z kardiologami.

Minister zapowiedział również nowy, szybszy, trzymiesięczny tryb wprowadzania taryf, który będzie obowiązywał od stycznia 2017. Zdaniem Ministra, z potwierdzeniem opinii Prezesa AOTMiT, pozwoli to na szybszą ewentualną modyfikację wycen, gdyby okazało się, że system opieki kardiologicznej zaczyna funkcjonować dużo gorzej. Obiecał monitorowanie rozwoju sytuacji!

Minister podkreślił również, iż system ochrony zdrowia wymaga dofinansowania oraz, że również w kardiologii niektóre procedury do tej pory są niedoszacowane lub w ogóle nie finansowane przez NFZ. Zapowiedział racjonalizację koszyka świadczeń, w związku z czym kardiolodzy mają nadzieję, iż te procedury, które dotychczas były niefinansowane od lat, znajdą się w zaktualizowanym koszyku.

dudek_landa_hoffman_kazmierczak_matusewicz_ptk_xx-kongres_poznan_glowna_2

Nowością podczas tegorocznego Kongresu była rozszerzona aplikacja multimedialna, która pozwalała na zadawanie pytań i na głosowanie. Te nowe elementy były wykorzystywane w wielu sesjach i bardzo ożywiły zarówno dyskusję, jak i sam przebieg sesji – wyjaśnia prof. Przemysław Mitkowski, dyrektor kongresu.

XX Konges PTK należał niewątpliwie do bardzo udanych zarówno pod względem naukowym jak i organizacyjnym. I co najważniejsze dla nas pacjentów, zgromadził wybitnych specjalistów z dziedziny kardiologii i kardiochirurgii z całego świata. Wymiana doświadczeń i możliwość dzielenia się wiedzą w tak doborowym gronie na pewno zostanie właściwie spożytkowana.

 

1 KOMENTARZ

  1. Kongres udany zwiększono podawanie dawek statyn których wielu chorych nie toleruje.Mimo wydania najnowszych konsensusów ESC nie bardzo wiadomo jak ich leczyć i czy powinno się stosować terapie dodatkowe koenzymem Q10. Fakt faktem że aby sięgnąć po koenzym to trzeba wiedzieć który. Ja mogę tu tylko podpowiedzieć że jeżeli szukamy koenzymu to możemy wziąć tylko jeden pod uwagę Q10Revolution+ który zaprezentowano we wrześniu 2016 na Cardiolipid w Gdyni.

Zapytaj lub skomentuj:

Napisz komentarz
Podaj swoje imię