Głuchoniewidomą jest osoba, która na skutek równoczesnego poważnego uszkodzenia słuchu i wzroku napotyka na bardzo duże trudności (odmienne od spowodowanych samą tylko głuchotą lub samą ślepotą) szczególnie w poruszaniu się, dostępie do informacji i w komunikowaniu się.

[yasr_visitor_votes size=”large”]

Radioklinika | dziecko głuchoniewidome

Środowisko osób głuchoniewidomych jest bardzo silnie zróżnicowane. Pewne wyobrażenie o tym daje umowny jego podział na cztery główne grupy:

 • osoby niewidzące i słabo słyszące
 • osoby niesłyszące i słabo widzące
 • osoby bardzo słabo widzące i bardzo słabo słyszące
 • osoby zupełnie niewidzące i niesłyszące

W Polsce, wg szacunków, żyje około 7-8 tysięcy takich osób. Część z nich z niepełnosprawnością tą się urodziła, inni nabyli ją w trakcie życia w wyniku różnych chorób (w tym genetycznych), urazów lub starości.

Osoby głuchoniewidome nie są w stanie zrekompensować ani uszkodzenia wzroku słuchem – jak niewidzący, ani też słuchu wzrokiem – jak niesłyszący. W związku z tym dużo więcej wysiłku i zaangażowania wymaga od nich wykonywanie czynności dnia codziennego, podtrzymywanie kontaktów z innymi osobami, kształcenie się oraz podejmowanie i wykonywanie pracy. Niezbędne jest przy tym także wsparcie otoczenia, a w wielu przypadkach również specjalistyczna pomoc.

Głuchoślepota nie jest prostą sumą połączenia głuchoty i ślepoty, które występują równocześnie u danej osoby.

Dziecko z jednoczesnym uszkodzeniem słuchu i wzroku nie może być traktowane jako „dziecka głuche, które nie widzi, ani też jako dziecko niewidome, które nie słyszy”.

Jakie są główne przyczyny jednoczesnego uszkodzenia słuchu i wzroku u dzieci?

W różnych okresach czasu dominowały różne przyczyny wystąpienia głuchoślepoty,  natomiast współcześnie obowiązuje poniższy podział:

Głuchoślepota wrodzona tzn. przed opanowaniem języka – do 5 rż.:

 • wcześniactwo (dzieci urodzone przed 37-38 tygodniem),
 • zespoły genetyczne (np. CHARGE),
 • CMV, różyczka, toxoplazmoza matki w ciąży,
 • niedotlenienie okołoporodowe

Głuchoślepota nabyta tzn. po opanowaniu języka – po 5 rż.:

 • Zespół Ushera – różnice typ I i typ II,
 • zapalenie opon mózgowych, mózgu,
 • choroby ogólne (np. nowotwory),
 • urazy mechaniczne, wypadki.

Jakie są skutki jednoczesnego uszkodzenia wzroku i słuchu?

Należy wiedzieć i zrozumieć, że dziecko z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu nie ma możliwości lub ma poważne trudności poznawcze. Ilość i jakość informacji płynąca do niego z otoczenia jest bardzo zubożona. Świat dziecka jest  „ograniczony do zasięgu jego rąk”. Mały człowiek ma trudności w naśladowaniu zachowań otoczenia, trudności w wzrokowym odbiorze mowy, niedostatecznie odbiera też reakcje otoczenia na własne zachowania. Tych ograniczeń i przeszkód na jego drodze jest mnóstwo. A z tego rodzą się: BRAK POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA I CHAOS!

Zapraszamy Was serdecznie do wkroczenia choć przez ten krótki czas w inny, trudniejszy świat osób głuchoniewidomych i poznania go a także zrozumienia z jakimi problemami muszą się mierzyć na codzień.

 

Gościem Radiokliniki jest Pani Małgorzata Książek z Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. Towarzystwo działa formalnie od 1992r. na terenie całej Polski oferując szerokie wsparcie, pomoc  i integrując osoby głuchoniewidome.

MKsiążek_TPG

Ewa Michalska
Radioklinika to to miejsce, które tworzę i rozwijam z nieukrywaną pasją wierząc, że mogę w ten sposób pomóc innym i zaoferować ciekawe i przede wszystkim sprawdzone informacje dotyczące zdrowia! Jestem też mamą dwóch chłopców. Starszy ma 14 lat, ma niespożyte zasoby energii, jest inteligentny i ambitny. Natomiast młodszy, równie zdolny i kochany 10-latek ma złożoną wadę serca i jest pod stałą opieką lekarzy kardiologów, gastrologów, dietetyków i fizjoterapeutów. Codziennie walczymy o lepsze jutro dla niego! Radioklinika to portal, którego celem jest pomoc innym, przekazywanie jak najbardziej rzetelnych i wiarygodnych informacji, które mogą pomóc innym ludziom w ich zmaganiach z chorobą! Nie szukamy sensacji, nie jesteśmy nastawieni na zysk, chcemy autentycznie pomagać i wspierać! „Miarą Twojego człowieczeństwa jest wielkość Twojej troski o drugiego człowieka” (ks. Mieczysław Maliński).

Zapytaj lub skomentuj:

Napisz komentarz
Podaj swoje imię