Geneza:

Fundacja Radioklinika została założona przez Ewę i Jerzego Michalskich. Ideą, która od początku przyświecała Fundatorom jest stworzenie organizacji, która będzie aktywnie i z pasją promować działania na rzecz profilaktyki i poprawy zdrowia ludzi oraz zmieniać otaczającą rzeczywistość na taką, która sprzyja człowiekowi, jest zgodna z rytmem natury i żyje w jej poszanowaniu.

Fundacja Radioklinika | Nasze logo


Żyj z całych sił
I uśmiechaj się do ludzi
Bo nie jesteś sam
Śpij, nocą śnij
Niech zły sen Cię nigdy więcej nie obudzi
Teraz śpij
Niech dobry Bóg
Zawsze Cię za rękę trzyma
Kiedy ciemny wiatr
Porywa spokój
Siejąc smutek i zwątpienie
Pamiętaj, że
Jak na deszczu łza
Cały ten świat nie znaczy nic a nic…
Chwila, która trwa
Może być najlepszą z Twoich chwil…
Idź własną drogą
Bo w tym cały sens istnienia
Żeby umieć żyć
Bez znieczulenia
Bez niepotrzebnych niespełnienia
Myśli złych.

Piosenka zespołu Dżem


Celami Fundacji Radioklinika są działania na rzecz dobra publicznego w zakresie:

 1. nauki i edukacji w zakresie ochrony zdrowia, w tym fizycznego i psychicznego, oraz życia ludzkiego,
 2. nauki, edukacji i wychowania w zakresie profilaktyki zdrowotnej rozumianej jako zapobieganie wystąpieniu objawów chorobowych,
 3. promocji zdrowego stylu życia, ochrony życia i zdrowia ludzi,
 4. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 5. działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 6. przeciwdziałania dezinformacyjnej funkcji Internetu rozumianej jako działania mające na celu eliminację pseudonaukowych publikacji,
 7. edukacji lekarzy i specjalistów w zakresie nowych technologii ułatwiających pracę z pacjentami,
 8. działań na rzecz poprawy komunikacji pomiędzy lekarzem a pacjentem,
 9. wspierania rozwoju działań i przedsięwzięć zmierzających do realizacji celów zbieżnych z celami Fundacji.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. upowszechnianie wiedzy w zakresie profilaktyki zdrowotnej, ochrony życia i zdrowia ludzkiego, promocji zdrowego stylu życia, w szczególności w formie audycji, webinarów realizowanych w Internecie, ale także w innych środkach masowego przekazu, a także w formie wywiadów, warsztatów, szkoleń, spotkań, seminariów czy konferencji,
 2. wspieranie i promowanie działań charytatywnych,
 3. opracowywanie, promowanie, a także wspieranie materialne, rzeczowe i intelektualne działań w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania problemom społecznym,
 4. organizowanie wymiany doświadczeń osób i organizacji działających w zakresie zbieżnym z celami Fundacji,
 5. publikację materiałów promocyjnych i informacyjnych, w zakresie realizacji celów Fundacji,
 6. współpracę̨ z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi, prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji.
 7. bezpośrednie wspieranie materialne: osób znajdujących się̨ w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza dzieci wymagających leczenia i osób niepełnosprawnych; instytucji działających na rzecz: dzieci, osób niepełnosprawnych; profilaktyki i ochrony ich zdrowia i życia, edukacji, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania problemom społecznym, osób fizycznych, w szczególności poprzez przyznawanie stypendiów o charakterze naukowym i socjalnym oraz finansowanie udziału w szkoleniach, spotkaniach, odczytach, seminariach i konferencjach. 

Fundacja Radioklinika | Realizowane projekty

I. Warsztaty dedykowane młodzieży i rodzicom: “Kocham, lubię, szanuję – jak to komunikuję?

 • Rada Programowa cyklu warsztatów w ramach NVC: dr Iwona Wojtowicz, Ewa Michalska
 • Czas trwania: wrzesień – grudzień 2017
 • Osoba prowadząca warsztaty: Barbara Karska – doświadczony trener, coach, HR Manager z 18 letnim stażem pracy w firmach w Polsce i w Londynie. Przez ostatnich 11 lat pracy zajmowała się rozwojem pracowników, identyfikacją talentów i projektowaniem ścieżek kariery a także tworzeniem i prowadzeniem szkoleń z komunikacji i rozwoju osobistego.
 • Szczegółowe informacje o projekcie: Strona warsztatów

Fundacja Radioklinika | Wspieraj nas