Nowotwory u dzieci są bardzo rzadkie. Rozwijają się jednak szybciej niż u dorosłych, a ze względu na wiek pacjenta, są o wiele groźniejsze! Zasada – im szybciej wykryte, tym większa szansa na wyleczenie – sprawdza się tu w 100%! Jak usprawnić i przyspieszyć diagnozowanie nowotworów wśród najmłodszych, aby leczenie mogło być skuteczne?

[aktualizacja: 08’2020]

Nowotwory u dzieci – tu liczy się szybka diagnoza!

Szacuje się, że każdego roku w Polsce u ponad tysiąca dzieci wykrywany jest nowotwór! Także dane Krajowego Rejestru Nowotworów Wieku Dziecięcego są alarmujące. Zaledwie 10% z nich diagnozuje się w początkowym, I i II stadium choroby! Dla porównania w krajach Europy Zachodniej jest to 25%…

Późne rozpoznanie nowotworów u dzieci to gorsze rokowania i większa umieralność!

Przekłada się to także na wyższą umieralność dzieci dotkniętych rakiem. Ogromną ilość z nich diagnozuje się w późnym stadium choroby nowotworowej. Pogarsza to nie tylko rokowania, ale także znacznie ogranicza możliwości leczenia nowotworów wieku dziecięcego.

Bladość skóry, przewlekłe zaparcia, zmiana w źrenicy oka, powiększone węzły chłonne, także po antybiotykoterapii, powinny zaniepokoić rodzica i skłonić go do konsultacji z lekarzem. To mogą być objawy nowotworu!

Nowotwory wieku dziecięcego i młodzieńczego w porównaniu do innych chorób wciąż kończą się śmiercią dużej liczby dzieci! Wśród przyczyn zgonów powyżej 1. roku życia nowotwory zajmują drugie miejsce – znajdują się na niechlubnym podium tuż po zatruciach, wypadkach i urazach. Właśnie z tego powodu stanowią istotny problem w medycynie wieku rozwojowego!

nowotwory u dzieci

Zobacz także: Mięsak Ewinga. Groźny guz kości, który atakuje dzieci i młodzież!

Nowotwory wieku dziecięcego. Jak usprawnić i przyspieszyć rozpoznanie?

Badania pokazują, że szanse wyleczenia nowotworów wśród dzieci zależą od stopnia zaawansowania choroby w momencie rozpoznania. Dziecko z wykrytą chorobą nowotworową we wczesnym stadium ma nawet 100% szansę przeżycia!

Ciągle jeszcze istniejące opóźnienia w rozpoznawaniu nowotworów wśród dzieci, zwłaszcza guzów litych, wpływają na zbyt częste diagnozowanie choroby w zaawansowanym stadium. To główna przyczyna niepowodzeń leczenia!

Jak usprawnić i przyspieszyć rozpoznanie nowotworów u dzieci? Uczyć lekarzy i pielęgniarki szybszego wykrywania nowotworów! Taki właśnie cel postawiła sobie Fundacja Project HOPE  oraz Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie. Jak do tej pory w ramach współpracy przeszkolili ponad 1 200 pracowników podstawowej opieki medycznej z pięciu województw!

Większa świadomość wśród służby zdrowia: lekarzy, pielęgniarek i pozostałych pracowników medycznych oraz większa wrażliwość na symptomy nowotworów wśród dzieci może mieć kluczowe znaczenie dla całego procesu leczenia!

Prócz szkoleń specjalistów, Fundacja przygotowała też ulotkę dla rodziców. Obserwacja swojego dziecka i odpowiednie prowadzenie przez pediatrę to podstawa dbania o zdrowie naszej pociechy. To także duża szansa na wczesne wykrycie nowotworów i ich skuteczne leczenie!

Pomimo postępów leczenia przeciwnowotworowego u dzieci, stadium zaawansowania choroby w chwili rozpoznania pozostaje nadal najważniejszym czynnikiem rokowniczym.

Pamiętajmy! Wcześnie rozpoznane nowotwory u dzieci  to szansa na wyleczenie niemalże każdego malucha!

Więcej o rodzajach nowotworów oraz sposobach ich leczenia, nie tylko u najmłodszych, ale także u dorosłych – przeczytasz i posłuchasz w naszym dziale: NOWOTWORY, WALKA Z RAKIEM.

Zapytaj lub skomentuj:

Napisz komentarz
Podaj swoje imię