Pacjenci kardiologiczni to jedna z największych grup pacjenckich w Polsce. Chorzy potrzebują nie tylko fachowej i specjalistycznej opieki, ale także wsparcia swoich bliskich – ich pomoc, dobre słowo i obecność ułatwia życie z chorobą. Co zrobić, aby proces leczenia przebiegał prawidłowo i był skuteczny? Podstawa to dobra komunikacja na linii lekarz-pacjent oraz edukacja zdrowotna chorych i ich najbliższych. Czy jest to wykonalne w obecnych czasach?

Choroby układu sercowo-naczyniowego, określane mianem chorób cywilizacyjnych, dotykają zwłaszcza osób pomiędzy 50. a 60. rokiem życia. W trosce o poprawę procesu leczenia oraz podniesienie jakości życia pacjentów kardiologicznych z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego powstało Forum Serce Pacjenta. To cykliczne wydarzenie ma na celu wzrost świadomości społecznej, edukowanie chorych i ich bliskich oraz zapoczątkowanie współpracy pomiędzy specjalistami a organizacjami pacjenckimi. Kolejna edycja wydarzenia odbędzie się już 8-20 września 2021 roku.

Rozmawiamy o tym z prof. dr hab Ewą Straburzyńską-Migaj – przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego III Forum Serce Pacjenta.

Jak wygląda sytuacja pacjentów kardiologicznych w dobie pandemii COVID-19?

Bez wątpienia ubiegły rok był trudnym czasem dla całej Służby Zdrowia w Polsce. Pandemia COVID-19 odbiła się na sytuacji wielu pacjentów, w tym także pacjentów kardiologicznych. Jeszcze przed jej wybuchem komunikacja pomiędzy lekarzami a chorymi stopniowo się poprawiała, między innymi dzięki prężnie działającym organizacjom pacjenckim. Niestety pandemia znacznie utrudniła nie tylko komunikację pomiędzy chorymi a specjalistami, ale ograniczyła także dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej.

Pacjenci i ich bliscy, zwłaszcza w pierwszym okresie pandemii COVID-19, unikali zgłaszania się do placówek medycznych w obawie przed możliwym zarażeniem się wirusem SARS-CoV-2. W efekcie wiele z zaplanowanych zabiegów i badań diagnostycznych po prostu się nie odbyło.

Częściowym rozwiązaniem problemu były oczywiście teleporady, które w dobie pandemii COVID-19 zyskały na popularności. Dzięki nowym technologiom wielu pacjentów pozostawać pod stałą kontrolą lekarza, bez konieczności wychodzenia z domu. Choć usługi telemedyczne umożliwiają konsultowanie stanu zdrowia chorego, a nawet postawienie odpowiedniej diagnozy, nie są jednak rozwiązaniem idealnym.

UWAGA! Teleporady są świetnym rozwiązaniem, jeśli lekarz zna całą historię choroby swojego pacjenta i już wcześniej nawiązał z nim dobry kontakt. W przypadku pacjentów, którzy zgłaszają się do specjalisty po raz pierwszy, postawienie diagnozy i skuteczne leczenie jest niestety znacznie trudniejsze i mniej efektywne.

Telemedycyna bez wątpienia ułatwia opiekę lekarza nad pacjentem, jednak nie można zapominać, że ma także pewne ograniczenia. Tego typu rozwiązanie może być niewystarczające dla wielu chorych, zwłaszcza tych z ciężkimi i zaawansowanymi chorobami, oraz osób starszych. W wielu przypadkach teleporady nie mogą w pełni zastąpić realnego kontaktu pacjenta ze specjalistą. Podstawą efektywnego leczenia, zwłaszcza w przypadku chorych na nowotwory czy pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, jest dobra komunikacja na linii lekarz-pacjent.

Forum Serce Pacjenta

Co robić, aby poprawić obecną sytuację pacjentów?

Telemedycyna to nie nowość a rozwiązanie, które dopiero w dobie pandemii COVID-19 zyskało na popularności. Wiele dotychczasowych metod i świadczeń podstawowej opieki medycznej zostanie na stałe zastąpionych usługami telemedycznymi. To fakt, od którego nie ma już odwrotu. Rodzi się więc pytanie: co zrobić, aby poprawić komunikację pomiędzy specjalistami a pacjentem i usprawnić proces leczenia?

Niezwykle ważnym aspektem, mającym wpływ na komunikację pomiędzy lekarzem a pacjentem jest edukacja oraz wzrost świadomości chorych. Dobra znajomość własnej choroby, jej symptomów oraz związanych z nią ograniczeń może bardzo usprawnić cały proces leczenia. Pacjent powinien między innymi wiedzieć, jak dobrze przygotować się do wizyty, zwłaszcza tej telefonicznej, a także znać historię swojej choroby.

Bezcenne jest również wsparcie bliskich. Pacjenci, którzy w obliczu choroby mogą liczyć na pomoc, dobre słowo, a czasami nawet na zwykłą obecność chorują trochę inaczej. Proces leczenia przebiega sprawniej, a kontakt z lekarzem i stosowanie się do jego zaleceń nie jest problemem nie do pokonania.

Z myślą o poprawie jakości życia pacjentów, lepszej komunikacji ze specjalistami, podniesieniu świadomości oraz poziomu wiedzy, a także usprawnieniu procesu leczenia powstają nie tylko liczne organizacje pacjenckie, ale także cykliczne wydarzenia edukacyjne. Mają one na celu zapoczątkowanie współpracy pomiędzy lekarzami a pacjentami oraz ich bliskimi. Jednym z takich wydarzeń jest Forum Serce Pacjenta, organizowane od 2019 roku. Jego kolejna edycja odbędzie się już 8-20 września 2021 roku.

Czym jest Forum Serce Pacjenta?

Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w 2019 roku powstało Forum Serce Pacjenta. Temu cyklicznemu wydarzeniu od samego początku przyświecał cel usprawnienia komunikacji oraz budowania relacji pomiędzy specjalistami a pacjentami i organizacjami pacjenckimi, a także edukowanie społeczeństwa w zakresie leczenia i profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego.

Jak do tej pory odbyły się dwie edycje tego przedsięwzięcia, skierowanego do pacjentów i ich bliskich. Wydarzenie ma na celu przede wszystkim edukację w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego, zwiększenie świadomości problemów oraz zagrożeń z nimi związanych, a także możliwości leczenia i zapobiegania ich rozwojowi.

Forum Serce Pacjenta ma również integrować środowiska pacjenckie – w ramach wydarzenia odbywają się liczne konferencje i spotkania specjalistów z pacjentami kardiologicznymi.

Pierwsze wydarzenie odbyło się w 2019 roku w Katowicach, przy okazji Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, jako oddzielne spotkanie dla pacjentów i ich bliskich. Pierwsze Forum Serce Pacjenta zgromadziło ponad kilkuset uczestników. Program wydarzenia obejmował spotkania z ekspertami, warsztaty dietetyczne czy naukę pierwszej pomocy. Uczestnicy mogli także wykonać podstawowe badania, takich jak echokardiografia, badania krwi czy pomiar ciśnienia tętniczego.

Sprawdź również: Problemy sercowe kobiet, czyli słów kilka o zawale u płci pięknej

III Forum Serce Pacjenta – co w programie?

Niestety ze względu na pandemię COVID-19 kolejna edycja wydarzenia przybrała nieco inną formę. Także w tym roku po raz kolejny Forum odbędzie się w formie online. W dniach 8-20 września 2021 roku w ramach III Forum Serce Pacjenta odbędą się spotkania i rozmowy z ekspertami, dotyczące wielu aspektów związanych z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

III Forum Serce Pacjenta, tak jak poprzednie edycje wydarzenia, skierowane jest do pacjentów kardiologicznych oraz organizacji pacjenckich zrzeszających pacjentów i ich bliskich. Cykl spotkań edukacyjnych z ekspertami podzielono na bloki tematyczne:

Wydarzenie organizowane przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne nie będzie mało jednak tylko i wyłącznie charakteru teoretycznego. Podczas spotkań online ze specjalistami uczestnicy będą mieli również możliwość zadawania pytań i uzyskania na nie odpowiedzi. Wszystko po to, aby ułatwić pacjentom kontakt z lekarzem, a tym samym usprawniać proces leczenia, zwiększać świadomość i szczerzyć wiedzę na temat chorób układu sercowo-naczyniowego.

To może Cię zainteresować: Burza elektryczna w sercu – niebezpieczne zjawisko zagrażające życiu!

Forum Serce Pacjenta – podcast do wysłuchania

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy Jakuba Śliwińskiego z prof. dr hab Ewą Straburzyńską-Migaj – przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego III Forum Serce Pacjenta.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdziesz również na stronie: sercepacjenta.pl

1 KOMENTARZ

  1. Wszystko jest bardzo dobrze, ale mam jedną uwagę. Chodzi o to czy również problem serca jest poruszany i przeprowadzane są szkolenia w tym zakresie u lekarzy rodzinnych. W swoich 16 letnich już doświadczeniach w tym zakresie ( po operacji serca) mogę stwierdzić, że największy problem w uzyskaniu kontaktu chorego na serce ze specjalistą Kardiologiem stwarzają właśnie lekarze rodzinni, a w szczególności ci starsi, którzy twierdzą iż oni wiedzą najlepiej co dla pacjenta jest najlepsze i kwestionują zakres zleconych badań przez specjalistów. Uważam, że tu leży największy problem. Wiem o tym z własnego doświadczenia.

Zapytaj lub skomentuj:

Napisz komentarz
Podaj swoje imię