ADHD, czyli Zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ang. Attention deficit hyperactivity disorder). Teraz możliwa jest łatwiejsza diagnoza tej jednostki chorobowej – dzięki polskojęzycznej wersji testu DIVA 2.0!

ADHD z reguły kojarzymy z niesfornymi, hałaśliwymi dziećmi. Tymczasem Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi dotyczyć może również dorosłych. To stan, któremu towarzyszą istotne trudności w funkcjonowaniu w zakresie edukacji, pracy, relacji z bliskimi i w społeczeństwie.

Jakie są objawy ADHD u dorosłych?

Taka osoba może nie czuć spełnienia, nawet gdy osiągnie sukces, może odkładać wciąż na później swoje obowiązki. Często rozpoczyna wiele zadań jednocześnie i nie kończy ich (wielowątkowość). Przerywa innym, nie daje dokończyć wypowiedzi. Ma też skłonności do zamartwiania się.

Osobie z ADHD często towarzyszy chaos myślowy i rozkojarzenie. Taką osobę cechuje też nadruchliwość. W parze z powyższymi cechami może iść kreatywność …

W marcu 2016 roku pojawiły się nowe narzędzia, pomocne w diagnozowania ADHD u dorosłych. Dzięki pracy doktora Pawła Brudkiewicza oraz doktora Rafała Jaeschke, ukazało się pierwsze polskojęzyczne tłumaczenie DIVA 2.0 – wywiadu diagnostycznego ADHD u dorosłych.

Tłumaczenie kwestionariusza DIVA było możliwe dzięki wsparciu redakcji czasopisma Medycyna Praktyczna – Psychiatria oraz DIVA Foundation. Tym samym język polski stał się 19-tym językiem na świecie, w którym można przeprowadzić badanie za pomocą DIVA.

Wywiad Diagnostyczny ADHD u Dorosłych (DIVA) to jeden z głównych kwestionariuszy do diagnozowania Zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u osób dorosłych. Został opracowany w 2010 r. w Holandii przez J.J.S. Kooij i M.H. Francken i jest oparty na kryteriach DSM-IV.

Według tej klasyfikacji postawienie diagnozy ADHD u osoby dorosłej powinno być poprzedzone ustaleniem, czy symptomy były obecne zarówno w dzieciństwie, jak i w wieku dorosłym. W miarę możliwości, informacje powinny zostać zebrane również od osób, które znały pacjenta jako dziecko (np. rodzice, rodzina).

W trakcie wywiadu kolejno przytaczane są konkretne przykłady realnych zachowań z przeszłości i teraźniejszości. Ma to na celu ułatwienie oceny, czy dany objaw (będący kryterium rozpoznania ADHD) występował/występuje w dzieciństwie/w wieku dorosłym.

Oprócz samych objawów ocenia się ich wpływ na funkcjonowanie w pięciu kluczowych obszarach życia: funkcjonowanie w pracy/w szkole, w stosunkach z bliskimi i rodziną, w interakcjach społecznych, w czasie wolnym/hobby oraz samoocena/wiara w siebie. Omawiany wywiad diagnostyczny jest cennym uzupełnieniem psychiatrycznego badania specjalistycznego. W najbliższym czasie planowane będą prace walidacyjne nad polską wersją kwestionariusza DIVA.

Zapraszamy do wysłuchania całej audycji:

Gościem Radiokliniki jest dr Paweł Brudkiewicz – specjalista psychiatra, psychoterapeuta, lekarz z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym (w tym w zakresie medycyny somatycznej). Absolwent studiów dziennych na Wydziale Lekarskim UJ CM. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Katedrze i Klinice Psychiatrii UJ CM i w Specjalistycznym Szpitalu im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Uczestnik licznych kursów, konferencji i warsztatów. Założyciel i Redaktor Naczelny czasopisma specjalistycznego „Medycyna Praktyczna – Psychiatria”. Jego zainteresowania kliniczne obejmują: medycynę snu (bezsenność i inne zaburzenia snu), zaburzenia afektywne (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa), lękowe (nerwice), zaburzenia osobowości, ADHD u dorosłych, psychofarmakologię, psychoedukację, motywację osób uzależnionych do podjęcia terapii odwykowej oraz pomoc w problemach, które legły u podłoża uzależnienia. Ceni zaangażowanie rodziny w leczenie pacjenta. Przyjmuje w Centrum Dobrej Terapii w Krakowie.

Dr Paweł Brudkiewicz
Dr Paweł Brudkiewicz

Zapytaj lub skomentuj:

Napisz komentarz
Podaj swoje imię