TAVI i MitraClip to współczesna alternatywa leczenia wad zastawkowych serca. Stosuje się je u pacjentów, którzy nie reagują na leczenie farmakologiczne, a interwencja chirurgiczna w ich przypadku niosłaby za sobą zbyt duże ryzyko.

O zastosowaniu i przyszłości TAVI i MitraClip opowiedział nam prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski, kardiolog interwencyjny i specjalista chorób serca.

TAVI i MitraClip to urządzenia, które coraz częściej stosuje się podczas leczenia wad zastawkowych serca. TAVI umieszcza się na zwężonej zastawce aortalnej, natomiast MitraClip na niedomykającej się zastawce dwudzielnej, czyli mitralnej.

Zastawka aortalna | TAVI

Mówiąc o leczeniu zastawki aortalnej metodą TAVI (szerzej rozmawialiśmy o tej metodzie TUTAJ), mamy na myśli leczenie zwężenia tejże zastawki, które występuje zwłaszcza u ludzi w starszym wieku. Zabieg TAVI wykonuje się wtedy, gdy z różnych względów nie jest możliwa chirurgiczna wymiana zastawki.

Zwężenie zastawki aortalnej jest chorobą niebezpieczną dla życia, a jedynym sposobem jej leczenia jest interwencja chirurgiczna. Jeśli lekarz uzna jednak, że interwencja kardiochirurgiczna jest zbyt ryzykowna dla pacjenta m.in. ze względu na wiek, stan zdrowia, czy choroby współistniejące, wykonuje się zabieg TAVI, czyli przezcewnikową wymianę zastawki aortalnej.

Nabyte zwężenie zastawki aortalnej (AS, aortic stenosis) jest trzecią pod względem częstotliwości występowania, chorobą serca w populacji pacjentów po 75 roku życia. Standardem postępowania w ciężkim AS jest chirurgiczna wymiana zastawki (SAVR, surgical aortic valve replacement). Jednak, w związku z podwyższonym ryzykiem poważnych powikłań, nawet 30% pacjentów z objawowym zwężeniem aortalnym nie jest kwalifikowanych do operacji kardiochirurgicznej!

Zastawka dwudzielna (mitralna) | MitraClip

Mówiąc o leczeniu zastawki dwudzielnej (mitralnej), mamy na myśli leczenie jej niedomykalności. Należy tu zaznaczyć, że odpowiednio wczesne leczenie niedomykalności mitralnej ratuje i przedłuża życie chorego.

Niedomykalność zastawki mitralnej (MR) jest drugą, pod względem częstości występowania, wadą zastawkową serca.

Wykonuje się zabiegi naprawcze zastawki lub jej całkowitą wymianę. W ostatnich latach wprowadzono do praktyki klinicznej nieoperacyjne leczenie tej wady, m.in. za pomocą specjalnego klipsa, rodzaju zapinki – mowa tu o MitraClip.

Jak wygląda zabieg przy użyciu MitraClip?

MitraClip wprowadza się do ujścia zastawki mitralnej poprzez układ żylny (żyłą udową, żyłą główną dolną a następnie po nakłuciu przegrody międzyprzedsionkowej do lewego przedsionka) bez konieczności otwarcia klatki piersiowej. Zapinką łączy się centralnie płatki zastawki (przyciąga się je do siebie), zmniejszając stopień jej niedomykalności, co zapobiega cofaniu się krwi. Zdarza się, że zastosowanie jednego klipsa nie wystarcza, dlatego u większości pacjentów należy założyć ich kilka.

Podczas zabiegu początkowo wprowadza się jeden MitraClip i obserwuje, czy klips wystarczająco zredukował niewydolność oraz falę zwrotną krwi z lewej komory do lewego przedsionka. Jeśli tak się nie stało, zakłada się kolejne klipsy i ocenia stopień redukcji niedomykalności. Specjalista musi także upewnić się, czy założenie urządzenia nie zwęża zastawki zbyt mocno, a w razie potrzeby dokonać modyfikacji i przesunąć lub założyć klips w innym miejscu. Taka zmiana jest możliwa dopóki nie uwolni się go z cewnika!

Wszystkie powyższe czynności wykonuje się pod ścisłą kontrolą echa przezprzełykowego (nawet z trójwymiarową rekonstrukcją w czasie rzeczywistym!), co umożliwia dokładną obserwację tego, gdzie i jak klips jest zakładany.

MitraClip może pozostawać w organizmie człowieka do końca życia i modyfikuje się go tylko w przypadku nagłej potrzeby – mówi prof. Witkowski.

Dużym zagrożeniem dla organizmu jest zsunięcie klipsów z obu płatków, jednak zdarza się to niezwykle rzadko. Dobrze założone i kontrolowanie urządzenia przynoszą pożądane efekty i nie niosą ryzyka powikłań.

W jakich przypadkach stosuje się MitraClip?

MitraClip stosowany jest zwykle u osób z ciężkim, pozawałowym uszkodzeniem serca. Ocenia się, że z funkcjonalną niedomykalnością mitralną, wynikającą z defektu lewej komory po zawałach serca lub pierwotnej kardiomiopatii zmaga się prawie 1% populacji (!) – w Polsce to około 400 tys. osób.  Niestety, wciąż wykonuje się zdecydowanie za mało zabiegów MitraClip (około 100 rocznie!), co wynika z ich ograniczonej refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Urządzenie MitraClip jest drogie, osiąga cenę około 80 tys. złotych, jednak koszty długotrwałych, powtarzających się hospitalizacji chorego są porównywalne!

Warto tu zaznaczyć, że nie wszyscy pacjenci z niedomykalnością zastawek muszą przechodzić zabieg przezskórny, a większość osób z powodzeniem może być leczona chirurgicznie – tłumaczy prof. Adam Witkowski.

Trudność rodzi się wtedy, gdy pacjent nie może być leczony chirurgicznie a leczenie farmakologiczne jest skuteczne, ale tylko przez pewien czas. Problem niedomykalności zastawek powraca, a pacjenci ze względu na pogłębiającą się niewydolność serca muszą być hospitalizowani.

Kto nie kwalifikuje się do zabiegu MitraClip?

Wykonanie zabiegu uniemożliwiają przede wszystkim nieprawidłowości anatomiczne i nie stosuje się go, jeśli podczas echa serca widać, że za pomocą klipsa nie uda się połączyć płatków. Istnieją także inne metody leczenia, takie jak wykorzystanie urządzeń zmniejszających obwód pierścienia zastawki mitralnej, które umożliwiają zetknięcie się płatków, jednak wciąż nie są dostępne w Polsce.

Zapraszamy do odsłuchania całości rozmowy:

Czy TAVI i MitraClip są współczesną alternatywą leczenia zastawek? Czy też są zabiegami stosowanymi w ostateczności, kiedy kardiochirurdzy z różnych względów nie mogą wykonać operacji na otwartym sercu?

Zabiegi TAVI kardiolodzy wykonują u tych pacjentów, którzy mają skrajnie wysokie i wysokie ryzyko operacji kardiochirurgicznej, przesuwając się w kierunku pacjentów o pośrednim ryzyku.

Natomiast jeżeli chodzi o niedomykalność zastawki mitralnej u chorych, u których wynika to z uszkodzenia lewej komory, tak naprawdę dobre wyniki kardiochirurgia osiąga wtedy, jeśli jest to niedomykalność niedokrwienna i jeżeli oprócz jej korekcji choremu wszczepia się również pomosty aortalno-wieńcowe, czyli tzw. by-passy. Jeśli kardiochirurg robi samą korekcję niedomykalności, to jej efekty nie są już tak dobre. Takich chorych jest naprawdę dużo, a wiadomo, że wczesne podjęcie leczenia istotnej niedomykalności mitralnej ratuje i przedłuża życie pacjenta.

TAVI i MitraClip są zabiegami zdecydowanie bardziej komfortowymi niż ingerencja kardiochirurgiczna. Zastosowanie tych urządzeń nie wymaga rozcięcia mostka, zatrzymania czynności serca, czy wejścia w krążenie pozaustrojowe.

Trzeba też jednak pamiętać, że i kardiochirurgia u tych chorych, którzy są dobrymi do niej kandydatami, osiąga bardzo dobre rezultaty przy małym odsetku powikłań.

Jarosław Rosiński
Jakkolwiek to zabrzmi, uważam się za człowieka renesansu. Potrafię odróżnić kość klinową od kości jarzmowej, ale także Bacha od Offenbacha. Wyznaję zasadę zawartą w sentencji Horacego „Carpe diem” – chwytaj dzień. Każda chwila naszego życia może być piękna, jeśli ją tak wykreujemy, no i… jeśli będziemy zdrowi. Jak mawiają Polacy „zdrowie jest najważniejsze”. Radioklinika chce być i jest w tym pomocna, dlatego z radością biorę udział w tym projekcie.

Zapytaj lub skomentuj:

Napisz komentarz
Podaj swoje imię