Konflikt płytkowy to konflikt serologiczny ciężarnej i jej dziecka, inny niż powszechnie znany konflikt Rh, gdy matka ma krew z czynnikiem Rh – zaś ojciec Rh +. Konflikt płytkowy może wystąpić u każdej kobiety i bardzo zagrozić dziecku!

Konflikt w innych antygenach niż Rh może wystąpić u każdej kobiety, nie tylko Rh ujemnej. Konflikt płytkowy to sytuacja, gdy kobieta/przyszła matka nie ma antygenu HPA-1a tj. specyficznego białka na płytkach krwi, a ojciec go ma i dziecko odziedziczyło go po nim. Kobieta jest więc HPA-1a ujemna, ojciec i dziecko HPA-1a dodatni. Kobiecie grozi wtedy, że wytworzy przeciwciała przeciwko ww antygenowi.

Niezgodność antygenów matki i płodu na szczęście nie zawsze wywołuje powstanie przeciwciał i nie zawsze przeciwciała prowadzą do poważnej choroby płodu czy dziecka. Większość dzieci urodzonych z małą liczbą płytek nie ma poważnych krwawień, ale u niektórych do takiego krwawienia może dojść a konsekwencje tego stanu rzeczy mogą okazać się niestety tragiczne.

Ryzyko dotyczy  2 % do 3% kobiet w populacji, które są HPA-1a ujemne. Przekłada się to bezpośrednio na liczbę zagrożonych dzieci. Jest to aż 80 noworodków rocznie, którym grozi wylew wewnątrzczaszkowy na tle małopłytkowości.

Nie ma jednak metod, które pozwoliłyby przewidzieć, czy przeciwciała powstaną i czy spowodują małopłytkowość u dziecka!

Profilaktyka polega więc na tym, żeby nie dopuścić do problemu i wyselekcjonować z grupy kobiet ciężarnych kobiety HPA-1a ujemne a u tych badać systematycznie przeciwciała. Na badanie antygenu mogą zgłosić się także kobiety, które planują dopiero zajście w ciążę. Im wcześniej tym lepiej!

W przypadku konfliktu Rh o problemie wiemy, bo każda kobieta ciężarna jest obowiązkowo badana w tym kierunku. Przy konflikcie HPA niestety badań nie prowadzi się powszechnie.

W ramach środków przyznanych  z funduszy norweskich zespołowi prof. Ewy Brojer z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (IHiT), wspólnie z Uniwersytetem w Tromso w Norwegii prowadzone były w latach 2013-2016 nieodpłatne badania przesiewowe dla kobiet w ciąży będących między 8 a 20 tygodniem ciąży, w celu identyfikacji tych zagrożonych najcięższym konfliktem płytkowym, dotyczącym antygenu HPA-1a.

Gośćmi Radiokliniki były: Pani prof. dr hab. n. med.  Ewa Brojer – kierownik Zakładu Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej, specjalistka laboratoryjnej transfuzjologii medycznej oraz dr Małgorzata Uhrynowska – kierownik Pracowni Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie,   specjalistka transfuzjologii klinicznej i neurolog. Pracujące w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii przy ul. Chocimskiej 5 w Warszawie.

Prof. Ewa Brojerdr Małgorzata Uhrynowska

Ewa Michalska
Radioklinika to to miejsce, które tworzę i rozwijam z nieukrywaną pasją wierząc, że mogę w ten sposób pomóc innym i zaoferować ciekawe i przede wszystkim sprawdzone informacje dotyczące zdrowia! Jestem też mamą dwóch chłopców. Starszy ma 14 lat, ma niespożyte zasoby energii, jest inteligentny i ambitny. Natomiast młodszy, równie zdolny i kochany 10-latek ma złożoną wadę serca i jest pod stałą opieką lekarzy kardiologów, gastrologów, dietetyków i fizjoterapeutów. Codziennie walczymy o lepsze jutro dla niego! Radioklinika to portal, którego celem jest pomoc innym, przekazywanie jak najbardziej rzetelnych i wiarygodnych informacji, które mogą pomóc innym ludziom w ich zmaganiach z chorobą! Nie szukamy sensacji, nie jesteśmy nastawieni na zysk, chcemy autentycznie pomagać i wspierać! „Miarą Twojego człowieczeństwa jest wielkość Twojej troski o drugiego człowieka” (ks. Mieczysław Maliński).