Morfologia krwi to jedno z podstawowych badań laboratoryjnych. Wykonywane często jako pierwsze badanie diagnostyczne dostarcza bardzo cennych informacji. Wiele osób ma kłopoty z właściwą interpretacją wyników. Z tego względu przygotowaliśmy ten poradnik. W pierwszej części omawiamy erytrocyty, czyli krwinki czerwone. 

[aktualizacja: 02’2021]

Krew składa się z osocza i elementów morfotycznych krwi. Elementy morfotyczne można z kolei podzielić na: krwinki czerwone tzw. erytrocyty, krwinki białe tzw. leukocyty i płytki krwi, czyli trombocyty. W pierwszej części artykułu chcielibyśmy omówić wartości odnoszące się do krwinek czerwonych.

Ten artykuł również może Cię zainteresować:

Leukocyty, czyli białe krwinki i ich rola w naszym organizmie.

Erytrocyty – jaką rolę pełnią w naszym organizmie?

Głównym zadaniem erytrocytów jest przenoszenie tlenu z płuc do pozostałych komórek ciała. Dzieje się to głównie dzięki hemoglobinie tj. białku znajdującemu się właśnie w erytrocytach. Czerwone krwinki biorą również udział w transporcie dwutlenku węgla, jednak główną rolę odgrywa tu osocze krwi.

Oto parametry, które odnoszą się do linii czerwonokrwinkowej:

RBC (red blood cells) – wartość ta mówi nam o liczbie czerwonych krwinek.

Prawidłowa ilość erytrocytów u dorosłych to odpowiednio:

  • u kobiet: 3 500 000 /ul – 5 200 000 /ul
  • mężczyzn 4 200 000/ul – 5 400 000 /ul

Interpretacja ilości hemoglobiny

Ważnym elementem diagnostyki jest interpretacja ilości hemoglobiny, której wartość powinna mieścić się w zakresie:

  • mężczyźni 14-18 g/dl
  • kobiety 12-16 g/dl
  • kobiety ciężarne 11-14 g/dl

Obniżenie tych parametrów może świadczyć m.in. o niedokrwistości lub stanie przewodnienia, czyli nadmiarze wody w ustroju człowieka. Podwyższenie natomiast np. o czerwienicy prawdziwej, stanie odwodnienia czy poliglobulii.

Przeczytaj także: Morfologia krwi dziecka. Sprawdź, czy Twoja pociecha ma niedobory witamin lub mikroelementów!

Parametr MCV

MCV – parametr ten ocenia średnią objętość krwinki czerwonej. Prawidłowa wartość mieści się w zakresie 82 – 92 fl. Jego interpretacja przy obniżonej wartości hemoglobiny pozwala nam na wskazanie prawdopodobnej przyczyny niedokrwistości.

I tak zwiększona ponad normę objętość krwinki wskazuje na przykład na niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 i kwasu foliowego. Może występować również w marskości wątroby i alkoholizmie.

Z kolei zmniejszona objętość krwinki czerwonej ma miejsce w niedokrwistości z niedoboru żelaza, talasemii, czy w niedokrwistości w przebiegu chorób przewlekłych (jak np. choroby reumatologiczne, nowotworowe, przewlekłe zapalenia jelit itd.).

Parametr MCH

MCH – wartość ta wskazuje na średnią zawartość hemoglobiny z krwince, natomiast MCHC mówi o średnim stężeniu hemoglobiny w krwince.

Prawidłowy zakres to kolejno MCH: 27-31 pg, MCHC 32-36 g/dl. Wzrost obserwujemy np. w sferocytozie wrodzonej, spadek natomiast w niedokrwistości z niedoboru żelaza czy talasemii.

Parametr RDW-CV

RDW – CV to parametr mówiący nam o zmienności rozkładu objętości erytrocytów czyli jak „różnej objętości ” są krwinki czerwone. Wartość ta mieści się w granicach 11, 5 – 14,5 %.

Wzrost jest obserwowany min. w niedokrwistościach niedoborowych czy po przetoczeniu erytrocytów.

I tak na przykład w niedokrwistości z niedoboru żelaza zwykle obserwujemy: spadek ilości hemoglobiny, erytrocytów, MCV, MCHC, MCH oraaz wzrost RDW. W niedokrwistości z powodu niedoboru witaminy B12: spadek ilości hemoglobiny i erytrocytów przy wzroście MCV.

Należy pamiętać, że to tylko wybrane przyczyny nieprawidłowości obrazu morfologii krwi. Ważne, aby każdy wynik skonsultować ze swoim lekarzem. Nie interpretujemy bowiem tylko wyników badania, ale całokształt obrazu klinicznego pacjenta.

UWAGA! Pamiętajmy, każdy wynik powinniśmy skonsultować ze swoim lekarzem! Podawane normy są charakterystyczne dla danego laboratorium i mogą się różnić. Z ostrożnością podchodźmy do wyników badań dzieci, gdyż zakresy wartości prawidłowych są różne w zależności od wieku.

Sprawdź także: Dlaczego warto regularnie wykonywać badania laboratoryjne?


Erytrocyty i morfologia krwi – krótkie wyjaśnienia

♥ Czerwienica prawdziwa – choroba polegająca na nowotworowej proliferacji komórek krwiotwórczych. Charakteryzuje się znacznym zwiększeniem liczby erytrocytów , któremu często towarzyszy zwiększone wytwarzanie leukocytów i płytek krwi.

♥♥  Talasemia – choroba polegająca na wrodzonym defekcie syntezy hemoglobiny.

♥♥♥ Sferocytoza wrodzona – wrodzona niedokrwistość hemolityczna. Nieprawidłowa budowa błony komórkowej erytrocytów skutkuje ich przedwczesnym niszczeniem.

2 KOMENTARZE

Zapytaj lub skomentuj:

Napisz komentarz
Podaj swoje imię