Probiotyk – współczesne znaczenie tego słowa pochodzi z języka greckiego „pro bios” – „dla życia” i nie ma w tym cienia przesady, bo przecież nasze zdrowie zaczyna się w jelitach. Tymczasem probiotyczna społeczność jest stale niszczona przez szkodliwą działalność człowieka. Nadużywanie antybiotyków, spożywanie przetworzonej żywności, produktów kwasotwórczych, konserwantów, używki oraz niektóre leki, a także stres mogą niestety prowadzić do dysbiozy, czyli zaburzenia równowagi w jelitach. Jak sobie z tym radzić?

[aktualizacja: 12’2023]


Probiotyk – definicja

Probiotyk  – jego aktualna definicja jest przedstawiona przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Zgodnie z nią:

Probiotyki są specyficznymi szczepami mikroorganizmów, które podawane człowiekowi (lub zwierzętom) w odpowiedniej dawce, wywierają na ich organizmy korzystny wpływ. Chcesz wiedzieć więcej o probiotykach? 

Stosowanie szczepów probiotycznych ma na celu zmianę w zespole mikroorganizmów jelitowych człowieka lub zwierząt, która prowadzi do zmniejszenia liczebności bakterii szkodliwych i zwiększenia pożytecznych. Co to oznacza? Wyjaśniamy poniżej.

Czy probiotyki mają wpływ na długość naszego życia?

Za odkrywcę prozdrowotnych właściwości probiotyków uznaje się ukraińskiego noblistę Ilię Miecznikowa, który na początku ubiegłego wieku uznał, że „poprzez zmianę nieznanej populacji bakterii w przewodzie pokarmowym na populację znaną, istnieje możliwość uniknięcia wielu objawów wieku starczego i prawdopodobieństwo istotnego przedłużenia życia człowieka”. 

Przez kolejne dziesięciolecia poznawano mechanizmy warunkujące właściwości probiotyczne wybranych szczepów, przeprowadzano badania kliniczne na ludziach i zwierzętach, dzięki czemu określono parametry niezbędne do uzyskania odpowiednich korzyści prozdrowotnych.

Wiele ośrodków naukowych na świecie dowiodło, że szczepy probiotyczne przywracają fizjologiczny, właściwie funkcjonujący skład flory jelitowej.

WAŻNE! Probiotyki hamują rozwój wielu patogennych mikroorganizmów, zmniejszają częstość występowania i łagodzą przebieg „biegunek podróżnych”, biegunek bakteryjnych, wirusowych, popromiennych i poantybiotykowych, a nawet obniżają poziom cholesterolu. Wykorzystywane są w terapii wspomagającej encefalopatii wątrobowej, a także regulują zaburzenia motoryki jelit.

Czy probiotyki są nam potrzebne?

Nasze zdrowie zaczyna się w jelitach. Mikroflora jelitowa pełni w organizmie nieocenioną rolę. Przede wszystkim hamuje wzrost drobnoustrojów patogennych, wytwarza składniki pokarmowe, stymuluje mechanizmy odpornościowe, zawiaduje czynnością jelit oraz wspiera eliminację toksycznych związków z organizmu.

O tym warto pamiętać! Probiotyczna społeczność jest stale przetrzebiana przez szkodliwą działalność człowieka. Nadużywanie antybiotyków, spożywanie przetworzonej żywności, produktów kwasotwórczych, konserwantów, używki oraz niektóre leki, a także stres mogą niestety prowadzić do dysbiozy, czyli zaburzenia równowagi w jelitach!

Probiotyki są niezbędne po antybiotykoterapii, ale czy tylko?

W przypadku antybiotykoterapii spożywanie preparatów lub produktów probiotycznych pozwala na przywrócenie równowagi fizjologicznej flory jelitowej.

Wykazano również, że probiotyki usprawniają trawienie laktozy, łagodząc tym samym objawy chorobowe ze strony przewodu pokarmowego. Związane jest to z produkcją przez bakterie specjalnego enzymu – β–galaktozydazy, która rozkłada laktozę do glukozy i galaktozy.

Uważa się, że spożywanie produktów z udziałem bakterii probiotycznych może mieć znaczenie w zapobieganiu dyslipidemii i choroby wieńcowej serca.

Bakterie probiotyczne nasilają specyficzne i niespecyficzne mechanizmy obronne człowieka. Badania wykazały, że regularne wzbogacanie diety w odpowiednią liczbę komórek bakterii probiotycznych już po kilku tygodniach może spowodować wzrost liczby naturalnych komórek bójczych w surowicy krwi oraz zwiększyć aktywność makrofagów i limfocytów.

Probiotyki pobudzają również syntezę mediatorów stanu zapalnego tzw. interleukin i interferonu w surowicy krwi. W tym mechanizmie upatruje się korzystne działanie probiotyków w niektórych chorobach immunologicznych u dzieci – skazie białkowej czy atopowym zapaleniu skóry.

Czym są probiotyki?

W ostatnich latach zbadano również mechanizmy aktywności przeciwnowotworowej pałeczek kwasu mlekowego, które mogą być związane ze stymulacją układu immunologicznego człowieka.

Szczepy probiotyczne wykorzystują ponadto wiele związków rakotwórczych pochodzących z diety lub produkowanych przez patogenne bakterie w jelitach – mikotoksyn, nitrozoamin czy barwników azowych. Pamiętać jednak trzeba, że efekty zdrowotne związane są wyłącznie z określonym szczepem probiotycznym!

W tym miejscu podkreślić warto, że obecnie rynek zalewany jest produktami noszącymi miano probiotycznych, posiadającymi różny status. Szczepy bakterii probiotycznych są stosowane jako dodatki do żywności lub w postaci preparatów farmaceutycznych, suplementów diety czy też preparatów specjalnego medycznego przeznaczenia. W tych ostatnich przypadkach są to liofilizaty biomasy bakterii. Preparaty farmaceutyczne mogą występować w różnej formie – liofilizatów bakterii w saszetkach, tabletkach czy kapsułkach.

Nowoczesnym przykładem produktu probiotycznego są, tolerowane przez dzieci, zawiesiny bakterii w roztworach ochronnych. Rozwój technologii produkcji farmaceutycznej pozwolił na wydłużenie okresu trwałości szczepów probiotycznych np. poprzez zamknięcie liofilizatów w specjalne ochronne mikrokapsułki.

UWAGA!!! Producenci wielu preparatów prześcigają się w przekazach promocyjnych podkreślając mnogość różnych szczepów w jednej kapsułce. Tymczasem wbrew obiegowej opinii ilość szczepów nie przekłada się na jakość całego preparatu.

preparat probiotyczny, aby dotarł do miejsca docelowego (jelita) i spełniał swoją rolę musi charakteryzować się odpowiednimi właściwościami!

Jak wybrać najlepszy probiotyk?

Dobry probiotyk powinien wykazywać odpowiednią odporność na kwasowość soku żołądkowego, by nie ulec inaktywacji w żołądku!

Kolejną przeszkodą na drodze do jelita są sole żółci, które mogą wiązać probiotyki i utrudniać im dalszą wędrówkę. Dotarcie do celu jest jednak tylko połowicznym sukcesem, gdyż szczepy probiotyczne powinny posiadać zdolność adherencji do błony śluzowej jelita oraz umiejętnie bronić się przed patogennymi właściwościami innych szczepów zamieszkujących jelita (m.in. Escherichia coli).

Niestety spośród wielu szczepów wykorzystywanych w produkcji preparatów probiotycznych tylko niewielka liczba posiada udokumentowaną klinicznie aktywność biologiczną oraz właściwości fizykochemiczne pozwalające dotrzeć do miejsca docelowego.

Przebadane szczepy:

 • Lactobacillus helveticus R0052,
 • Lactobacillus rhamnosus R0011,
 • Saccharomyces boulardii – szczep grzyba probiotycznego. 

Warto zaznaczyć, że warto wybierać probiotyki posiadające status produktu leczniczego. Zapewnia to wysoką jakość i bezpieczeństwo produktu.

W tym miejscu warto pochylić się nad ilością komórek danego szczepu w jednej kapsułce. W produktach leczniczych ilość tą opisuje międzynarodowy parametr – tzw. jednostka tworząca (CFU – colony forming unit). Jak dotąd nie sformułowano ujednoliconych, ściśle określonych lub narzuconych standardów, co do dawki szczepów probiotycznych.

Zgodnie ze stanowiskiem Amerykańskiego Towarzystwa Pediatrycznego dla uzyskania efektu zdrowotnego konieczne jest spożywanie od 1 do 2 miliardów CFU bakterii probiotycznych dziennie.

Przyjmuje się więc, że liczba mikroorganizmów probiotycznych w preparatach farmaceutycznych i probiotycznych suplementach diety, czy też w preparatach specjalnego przeznaczenia medycznego powinna wynosić około 1010 – 1011 komórek na 1 g produktu, w mleku w proszku dla niemowląt ok. 107 komórek na 1 g, w produktach spożywczych natomiast ok. 108 komórek w 1 gramie, tak aby porcja 100 gramowa dostarczyła około 1010 bakterii probiotycznych. Poziom taki musi być zachowany do końca terminu przydatności produktu do spożycia.

Na co zwracać uwagę przy wyborze probiotyku?

Niezwykle istotną sprawą jest właściwa nomenklatura szczepów probiotycznych! Powinny być one opisane  według następującego wzorca:

 • rodzaj (Lactobacillus)
 • gatunek (rhamnosus) 
 • oznaczenie literowo-cyfrowe (R0011).

W przekazach promocyjnych oraz nazwach handlowych wielu preparatów producenci stosują często nazwy dowolne, na przykład LGG, które mogą wprowadzać w błąd.

Podczas wyboru preparatu warto wziąć pod uwagę, że „szczep” nie jest tożsamy z „gatunkiem” bakterii czy grzyba probiotycznego, ale stanowi pojęcie znacznie węższe!

Szukając odpowiedniego dla nas preparatu nie wystarczy więc zwracać uwagę na nazwę gatunkową, czyli  Lactobacillus rhamnosus, ale również na nazwę  szczepu –  R0011, gdyż tylko określony szczep danego gatunku wykazuje udowodnione klinicznie właściwości probiozy.  

Probiotyk, prebiotyk i synbiotyk – wyjaśniamy pojęcia!

W artykułach popularnonaukowych czy informacjach w sieci przewija się na przemian wiele określeń – probiotyk, prebiotyk czy synbiotyk, co może być powodem wielu nieporozumień.

W dużym uproszczeniu można uznać, że synbiotykiem określa się funkcjonalne połączenie szczepu probiotycznego z prebiotykiem (pożywką) w jednej kapsułce.

Prebiotyk, czyli naturalną pożywkę dla mikroflory jelita stanowią niepodlegające trawieniu oligosacharydy, inulina, włóknik czy laktuloza. Produkty ich fermentacji stwarzają bowiem dogodne warunki do kolonizacji wybranych szczepów bakteryjnych przewodu pokarmowego.

Aby zrozumieć w pełni czym są prebiotyki, warto zapoznać się z artykułem: Prebiotyki, czym są, jakie mają działanie, dlaczego warto włączać je do codziennej diety?

Biorąc pod uwagę wzmacnianie naszej mikroflory jelitowej nie zapominajmy o tym, że nie  jesteśmy skazani wyłącznie na preparaty farmaceutyczne!

Mnóstwo szczepów probiotycznych zawierają naturalne, domowe produkty mleczne takie jak mleko, kefir, maślanka czy serwatka. Oprócz popularnego „kwaśnego mleka” godnymi uwagi przetworami są kapusta kiszona (nie mylić z kwaszoną!) oraz sok z ogórków kiszonych.

Kiszonki to również świetne, naturalne probiotyki!
Naturalny probiotyk? Jak najbardziej! Śmiało i często sięgajmy po domowe kiszonki!

Kiedy należy zachować ostrożność w stosowaniu probiotyków?

Na koniec pragnę zaznaczyć, że choć probiotyki powszechnie uważane są za bezpieczne, to istnieją grupy pacjentów u których stosowane należy skonsultować z lekarzem – dotyczy to przede wszystkim:

 • wcześniaków,
 • pacjentów z niedoborem odporności,
 • ciężko chorych w stanie krytycznym,
 • leczonych na oddziałach intensywnej terapii,
 • u pacjentów z zacewnikowanymi dużymi naczyniami krwionośnymi.

Jak skutecznie budować odporność?

Pamiętajmy, że na budowanie dobrej odporności organizmu, poza wzmacnianiem mikroflory jelitowej, ma wpływ wiele czynników!

Fachowa literatura w wielu miejscach podaje kilka z przyczyn spadku odporności, są to:

 • ogólne przemęczenie,
 • stres,
 • nieprawidłowe odżywianie,
 • choroby przewlekłe,
 • otyłość,
 • przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach.

To tylko niektóre czynniki, które wpływają na obniżenie odporności u dorosłych. Piszemy o tym w kolejnym artykule, w którym podpowiadamy jak skutecznie budować odporność.

Jeśli temat Was zainteresował, polecamy także inne wpisy:

 1. Probiotykoterapia celowana, czyli właściwe wsparcie ekosystemu jelitowego!
 2. Probiotyki dla niemowlaka – kiedy i jakie stosować?
 3. Probiotyki – 10 mitów, które warto obalić i informacji, które warto poznać
 4. Infekcja intymna? Które probiotyki są dobre dla Polek?
 5. Zespół nieszczelnego jelita – przyczyna, czy objaw?
 6. Mikroflora, mikrobiom, mikrobiota a preparaty probiotyczne
 7. Pożyteczne mikroby na straży odporności
 8. SIBO – do czego doprowadzić może przerost bakterii w jelicie cienkim?
 9. Nasz drugi mózg znajduje się w brzuchu

Najciekawsze pytania z naszej facebookowej grupy „Jelita Centrum Dowodzenia”

Karolina pyta:
Od grudnia mam często (co miesiąc lub co dwa) biegunkę i ból brzucha,po wzięciu probiotyków i piciu jagód biegunka przechodzi po kilku dniach.Teraz znowu sytuacja się powtórzyła,ale nadal boli brzuch,jest raczej cały obolały.Mam bulgotania w brzuchu.Robiłam usg brzucha i wszystko ok,morfologia ok.Nie chudnę.Jak nie mam dolegliwości to wręcz tyje,mam apetyt.Wszystko jest ok wtedy. Jestem 1,5 roku po chemioterapii bardzo mocnej. Chorowałam na chłoniaka.W szpitalu podczas wlewów zaraziłam się  clostridium difficle. Po wanko i metronidazolu spokój.Robiłam test na clostridium teraz- ujemny brak toksyn.Czy ktoś wie co to może być? Dodam że od momentu wyleczenia żyje w ciągłym stresie,żyje jak na tykającej bombie z opóźnionym zapłonem,ciągle w strachu czy to nie nawrót.

Dołącz do grupy Jelita Centrum Dowodzenia na facebooku

Ania pyta:
Enterografia wykazała pozapalne zrosty w jelicie krętym(stan zapalny 2 lata temu). Oprócz tego niedokonany skręt jelit, jelito grube w lewej części jamy brzusznej oraz inne nieprawidłowości w budowie anatomicznej jelit. Czy ktoś ma podobną wadę? Zastanawia mnie, czemu objawy wystąpiły dopiero po 25 latach chociaż to wada wrodzona. Oczywiście dieta w tym przypadku to podstawa, ale może jest coś jeszcze co pomoże przy bólu, strasznych wzdęciach, biegunkach? Miał ktoś coś podobnego i coś z tym robił?

Magda pyta:
Jakie badania zrobic by wykluczyć celiakię i nietolerancję glutenu? Jakie są objawy by to podejrzewać? Corka lat 9 musi mieć spodnie czy spódniczka na podbrzuszu bo jak ma wyżej to twierdzi że ją brzuch boli, ma AZS, często ma liszaje na twarzy i opryszczkę zajady na ustach. Syn 14 lat ma aspergera z adhd. Oboje to alergicy. Czy to jest podstawa by wykonać badania?

Wiktoria pyta:
Ostatnio miewam nagłe, ostre bóle (skurczowe?) żołądka. Bardzo mnie boli, trwa z 2 godziny, do tego mam dreszcze, jest mi zimno i mam lekkie nudności. Muszę wtedy się położyć bo nie jestem w stanie nic robić. Zero zmian w diecie, nie piję i nie palą i raczej dbam o to co jem bo karmię piersią. Czy ktoś miał podobnie? Jestem za granicą i lekarz prawdopodobnie dużo by kosztował, oczywiście pójdę jeśli się nie poprawi po paru dniach ale może ktoś miał podobnie i wie czego to objawy.

Asia pyta:
Proszę o pomoc. Bardzo często pojawiają się u mnie bóle brzucha. Dodatkowo okropne wzdęcia wręcz puchnięcie. Nawet kiedy nic nie jadłam. Staram się jeść zdrowo od paru lat, nie jem przetworzonych rzeczy. Dodatkowo mam pokrzywkę skórną. Od kilku dni nie jem pieczywa, żadnych rzeczy zbożowych ewentualnie z kukurydza. Nabiał też odstawiłam. Niby jest lepiej w końcu nie puchnę, bóle też odpuściły. Jestem aktywna ćwiczę kilka razy w tygodniu ale nie mogę schudnąć z brzucha. Wczoraj odebrałam wyniki badań i martwi mnie głównie CRP.

Agnieszka pyta:
Witam, jaki probiotyk mogę podać 2 letniej córce w celu walki z zaparciami. Od urodzenia ma problemy z wypróżnianiem, były lepsze i gorsze miesiące. Dość mam preparatów typu Melilax czy Dicopeq. Wszystko działa doraźnie 🙁 Może dobrze dobrany probiotyk pomoże jej jelitkom?

Łukasz pyta:
Witam! Czy ktoś z Was robił testy na nietolerancje pokarmowe IgG/IgA? Czy warto robić zestaw IgG+IgA czy wystarczy samo IgG? Mam podejrzenie, że jeśli wychodzi IgA to IgG musi wyjść zawsze w danym produkcie, ale na odwrót to nie działa, więc wychodziłoby, że warto robić samo IgG. Czy ktoś robił badania w obu klasach i się wypowie na temat swoich wyników? Albo ktoś kompetentny wypowie swoje zdanie?

Dołącz do grupy Jelita Centrum Dowodzenia na facebooku

 

Bibliografia:

 1. https://www.mp.pl/gastrologia/wytyczne/168224,probiotyki-aktualny-stan-wiedzy-i-zalecenia-dla-praktyki-klinicznej
 2. http://www.lekinacodzien.pl/wp-content/pdf/probiotyki_zestawienie.pdf
 3. http://www.lekinacodzien.pl/2013/10/08/nie-kazda-bakteria-jest-zla-czyli-czym-sa-probiotyki/2/
 4. http://neonatus.org/wp-content/uploads/2016/10/Probiotyki-–-czy-wiemy-co-robimy_H.-Szajewska.-Szajewska.pdf
 5. https://journals.viamedica.pl/gastroenterologia_kliniczna/article/viewFile/29303/24055
 6. https://gastroenterologia-praktyczna.pl/a2101/Udzial-kwasu-maslowego-w-etiopatogenezie-i-leczeniu-nieswoistych-zapalen-jelit.html/
 7. http://psychologia.net.pl/artykul.php?level=703

228 KOMENTARZE

 1. Na rynku aptecznym jest niewiele probiotyków zarejestrowanych jako produkt leczniczy. Są to m.in. Enterol, czy też Lacidofil.
  Poza produktami leczniczymi godnym uwagi preparatem jest Dicoflor – środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

  Słuchajcie, zapraszam wszystkich do grupy na FB, na której dyskutujemy o probiotykach:
  https://www.facebook.com/groups/JelitaCentrumDowodzenia/

  Merytorycznie, bez hejtu, z udziałem farmaceutów, którzy nie sa związani z żadną firmą farmaceutyczną.

  • Przy doborze odpowiedniego preparatu ważne jest:
   – dokładne zabezpieczenie przed warunkami zewnętrznymi,
   – zabezpieczenie przed działaniem kwasu żołądkowego.
   Jeszcze nie znalazłem dobrego preparatu, który spełnia te aspekty.
   Czy jest to lek czy suplement nie ma to aż takiego znaczenia jeżeli jest dobry i spełnia powyższe wymagania.
   Na razie szukam i na rynku polskim jeszcze nie znalazłem.

   • Panie Grzegorzu – nie zgadzam się Pana w jednej kwestii. Parametry, które pan wymienił muszą być spełniane przez produkty lecznicze. Proces rejestracji leku wymaga potwierdzonej badaniami farmakokinetyki leku – czyli jego losów w organizmie. Tak więc – odporność na kwas żołądkowy, sole żółci, odpowiednia adhezja do ściany jelita – to wszystko jest spełniane przez probiotyki zarejestrowane jako produkty lecznicze. Pozdrawiam

    • Panie Arturze czekam na zmianę podejścia, że lek jest lepszy od suplementów. Na chwilę obecną leki leczą a suplementy uzupełniają i jest to prawidłowe podejście. Trudno szukać witaminy D, Mg które są lekiem a zarejestrowane są po 2015. Powtórzę leki leczą a co leczyć ma Wit. D? Zgadzam się, że na rynku trudno wybrać dobry suplement szczególnie nie będąc farmaceutą. Czekam na uregulowanie tej kwestii. Co do probiotyków, nadal szukam i jak znajdę , nie będę zwracał uwagi czy to lek czy suplement (to uzupełnia nie leczy) a zwrócę uwagę na sposób podania, zabezpieczenie tego co w środku, kto to robi i w jakich warunkach. Z poważaniem Grzegorz

     • Panie Grzegorzu nie zgodzę się z Panem i to bardzo się nie zgodzę w kwestii witaminy D, którą pan poruszył. Może przypadkowo Pan „rzucił” nazwę pierwszej witaminy, która przyszła Panu na myśl. Lecz jest to hormon, nie witamina i ma niesamowicie ogromny wpływ właśnie w LECZENIU. Jest między innymi naturalnym antybiotykiem! Pod jego wpływem organizm wytwarza związki niezbędne do walki z konkretnym intruzem, pomijając fakt, że ma KLUCZOWY wpływ na choroby przewlekłe. Są preparaty witaminy D, które są lekiem czy na receptę (Devikap) czy bez (Vigantol, Vigantoletten) i mają one zadanie właśnie leczyć, najprostszy przykład krzywizna u dzieci (kolosalnie duże dawki witaminy D).
      Biorąc pod uwagę, że skutkiem niedoborów są choroby. Wobec tego witaminami możemy leczyć 🙂

      Jednak to BARDZO WAŻNE czy preparat jest lekiem czy suplementem ze względów chociażby samego bezpieczeństwa. Warto przed i po kuracji wykonać odpowiednie badania, które potwierdzą skuteczność terapii gdyż w suplemencie może być dosłownie wszystko!

      Pozdrawiam ciepło!

    • Jak do tej pory w kwestii rejestracji panował duży chaos. Aktualnie probiotyk może zostać zarejestrowany wyłacznie jako suplement diety, jeśli poza szczepem bakterii probiotycznych zawiera jakieś inne substancje mogące wpływać pozytywnie na nasze zdrowie – to jest rejestrowany jako środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego – warto o tym wiedzieć

     • Dzięki za odpowiedź. Masz rację z tą poprawkę, że ten chaos nadal panuje na rynku suplementów. Myślę, że same wiarygodne firmy powinny wspierać prace legislacyjne w tym temacie, bo nieuczciwe firmy psują im rynek.

     • Nie chciałem nic reklamować, przepraszam za link. Nazwa wystarczy do sprawdzenia co to jest za specyfik. Nie reprezentuję firmy, ostatnio zauważyłem reklamę i dlatego mój komentarz. PZDR Grzegorz

  • Niestety Enterol błędnie definiowany jest jako probiotyk. Zawiera drożdże (rodzaj Saccharomyces spp.) – nie mają zdolności do kolonizacji przewodu pokarmowego. Zjadając kapsułki z tymi drożdżami wpływamy korzystnie na organizm, ale po zaprzestaniu ich zażywania nie możemy liczyć na to, że nasze jelita staną się dla nich „domem” – co dobry probiotyk powinien powodować. Po kilku dniach od zaprzestania zażywania po prostu już ich nie ma. Ich działanie przypomina działanie probiotyków, jednak nie powinno się tak ich nazywać.

   • Nie zgadzam się z Pani opinią i odsyłam do definicji probiotyków – według FAO/WHO probiotyki są specyficznymi szczepami mikroorganizmów, które podawane człowiekowi w odpowiedniej dawce, wywierają kkorzystny wpływ na jego organizm(poprawiają stan zdrowia lub ograniczają ryzyko zachorowania). Jednocześnie zachęcam do zapoznania się z Charakterystyką Produktu Leczniczego wspomnianego leku, a dokładnie akapit „Farmakokinetyka”.

 2. Istotnie najlepszym wyborem są leki – niestety wielu z nas rezygnuje z nich ze względu na wygodę – Lakcid i Lacidofil trzeba przechowywać w lodówce 🙁 Myślę jednak, że fakt bezpieczeństwa i skuteczności będzie rozsądną rekompensatą za ten ułamek niewygody 😉

 3. W doborze probiotyków warto kierować się zasadą – „więcej, nie znaczy lepiej” – Choć stoi to w opozycji do zapewnień producentów suplementów diety. Zainteresowanych zachęcam do kontaktu – chętnie udostępnię ciekawe artykuły naukowe dotyczące probiozy u niemowląt i dzieci.

  • Witam
   Moja córka ma książkowe AZS od urodzenia miała już zaczerwienione policzki, diagnozę postawiono w wieku 3 miesięcy. Teraz ma prawie 2 latka i jest coraz gorzej. Miała robione testy na alergie pokarmowa i wziewna. Wykazały tylko alergie na jabłko, białko jaja kurzego, sierść psa. Z własnych obserwacji zauważyłam alergie na kilka owoców i warzyw. Mimo wyłączenia ich z diety jest coraz gorzej do tej pory stosowaliśmy przeróżne maści, kremy,płyny do kąpieli oraz doustnie Latopik , Zyrteks i inne. Ciągle nie może spać w nocy między godziną pierwsza w nocy a czwarta cały czas się drapie i nie śpi. Może dobry probiotyk by jej pomógł, często też boli ja brzuszek. Proszę o artykuły na temat AZS.
   Dziękuję i pozdrawiam

   • Pani Marto! Atopowe zapalenie skóry to bardzo uciążliwa dla dziecka i rodziców choroba. Mimo trudności odpowiednia pielęgnacja potrafi do pewnego stopnia opanować zaostrzenia objawów. Wymaga to jednak dyscypliny i pełnego zaangażowania. Niebawem przygotujemy cykl artykułów o AZS i pokarmowych alergiach. Na marginesie przypomnę prosty, a jednak zapomniany element pielęgnacji – krochmalenie pościeli dziecka! W tym miejscu chciałbym podziękować znajomej, bardzo doświadczonej dermatolog, która przypomniała mi ten doskonały sposób.

   • Proszę poczytać o biorezonansie. Przetestowałam na własnej skórze i polecam. Przy wyborze gabinetu trzeba tylko sprawdzić, czy posiadają wszystkie certyfikaty zarówno dla urządzenia jak i osoby obsługującej.

   • Proponuje Pani wizyte u dobrego hemopaty. Wiem jak cierpi Pani dziecko, bo miałam to samo. 100 pobudek w nocy, płacz drapanie sie do krwi. Musi Pani odbudować florebakteryjna ale to nie wystarczy. Mój syn jest juz 8 miesiecy na kuracji i pod kontrola hemopaty. Zdrówka dla córci

   • Witam przeczytałam dzisiaj o pani problemie z córeczką. Moja córka przez pierwsze 6 lat swojego życia każdej nocy budziła się i strasznie drapała. Ma alergię i AZS . Od urodzenia brała Zyrtek. Poprosiłam lekarza o zmianę leku od alergii na inny tzn z loratadyną i córka nareszcie przestała się drapać i przesypiala wszystkie noce bez problemu. Okazało się że córka była wrażliwa na Zyrtek (dichlorowodorek cetyryzyny) zamiast jej pomóc pogarszał sytuację.Niektóre osoby nie mogą przyjmować tego leku i strasznie się drapia kiedy go stosują.Córka bierze Flonidan. Prosze poprosić lekarza o zmianę leku od alergii Zyrtek odradzam.

   • Eliminacja glutenu może się okazać bardzo pomocna. Czasem jest tak że jest po prostu niezbędna i bez tego nie ma mowy o wyzdrowieniu. To jest pierwszy i podstawowy krok. Już po tym mogą minąć wszystkie objawy.

    • Oczywiście o ile przyczyną zaburzeń jest celiakia. Niestety nadwrażliwość na gluten i dieta bezglutenowa została poddana ostatnio w wątpliwość przez samego propagatora szkodliwości glutenu. Przyznał się, że jego badania miały słabą metodologię…

     • Panie Arturze, najnowsza literatura na temat problemów z układem trawienia i chorobami układu odpornościowego w żaden sposób nie podważa kwestii alergii na gluten, czy znaczenie bardziej rozpowszechnionej wrażliwości na gluten (nawet do 30% ludności Europy). Wiadomo, że lobby agrarne chciałoby, by ludzie jedli zmodyfikowaną pszenicę, ale zastraszający wpływ konsumpcji ziaren nie ulega już wątpliwości. Pozdrawiam

     • Każdy problem ma drugie dno, a prawda zazwyczaj leży po środku. Ja widzę raczej lobby firm w oszałamiającej popularności produktów „gluten free”.

   • Twoje dziecko bedzie cierpialo jesli nie odstawisz calkowicie glutenu, zboz, pseudozboz, straczek, kukurydzy soi orzechow pestek.
    Protokol AIP, dieta paleo
    Pzdr

    • Panie Lukaszu, dieta Paleo na dluzsza mete szkodzi jelitom. Jelita jak wiadomo to korzen naszego zycia. A co szkodzi jelitom to szkodzi calemu zdrowiu. Paleo, zero carbs, i wszystkie diety niskoweglowodanowe powinny byc przeprowadzane pod kontrola specjalisty, a nigdy na wlasna reke. To jest temat morze…

     • W jaki to sposób dieta paleo czy niskowęglowodanowe miałyby szkodzić jelitom? To właśnie współczesny sposób odżywiania pełen węglowodanów, przetworzonej żywności i z niską zawartością dobrych tłuszczy jest piekielnie szkodliwy dla jelit i generalnie zdrowia ludzi…

     • Dieta paleo nawiązująca do diety człowieka pierwotnego to szczytna idea, ale jej mankamentem jest to, że nie bierze pod uwagę zmiany naszego trybu życia na przestrzeni tysięcy lat. Człowiek pierwotny był bardzo aktywny i miał większe zapotrzebowanie na energię. Poza tym jego dieta była sezonowa, a dodatni bilans energetyczny wydatkowany był w okresie zimy i trudności ze zdobyciem pokarmu.

   • Mój syn miał AZS od kiedy skończył 1,5 roku, z czasem było coraz gorzej, badania i testy wychodziły ujemnie, kremy nie pomagały-niektóre pogarszały, ASZ to nie alergia więc nie ma co sie sugerować testami. Wykluczyłam z diety słodycze i cukier całkowicie, zamiast cukru do domowych deserów używam ksylitol lub miód prawdziwy-nie ze sklepu, dodatkowo kiszonki i probiotyk , dużo warzyw i owoców, wyeliminowałam gluten-zle działa na wszystkich a już napewno na atopowców. Lekarze przez kilka lat wmawiali mi że AZS jest genetyczne i jesteśmy na to skazani.Zmiany w diecie po kilku miesiącach wyeliminowały zupełnie nieuleczalny AZS. Syn ma skóre zdrową a miał rany.

    • Pani Kasiu wiem o czym Pani pisze. My z synkiem mamy inny problem, ale tu też pomocna okazuje się właściwa dieta, u nas póki co mocno eliminacyjna m.in. dużo kolorowych warzyw, naturalnych probiotyków oraz dobrych tłuszczy, w tym dobrej jakości mięso i wszelkie domowe, pieczone wędliny. Natomiast zero słodyczy, półproduktów, konserwantów, na razie również zero wszelkich mąk i niestety również wszystkich kasz oraz ziaren. Ale nagroda jest taka, że wszystko się stabilizuje. Powodzenia!

     • Pani Aurelio, AZS nie jest uleczalne LEKAMI. Podstawa to właściwe odżywianie. AZS często jest przejawem dysbiozy i jest zwykle całkowicie uleczalne przy odpowiednim protokole naprawy naszej mikrobioty.

     • Gdyby to byłaby taka prosta zależność nie mielibyśmy problemów z AZS, bo wystarczyłaby zmiana diety. Owszem zdrowie jelit w kontekście AZS jest ważne, ale nadal wymaga to gruntownych badań.

     • Pani Ewo, wydaje mi się, że mąka kokosowa czy lniana byłyby do zaakceptowania. Znakomicie się na nich piecze. Pozdrawiam

    • Pani Kasiu,

     gratuluję kompleksowego podejścia do tematu. Leczenie AZS jest trudne, ale uzupełnianie klasycznej terapii leczeniem żywieniowym w niektórych przypadkach daje spektakularne efekty. Pamiętajmy jednak, że AZS nie jest uleczalne, a to co Pani obserwuje to stadium remisji. Życzę wytrwałości, a na pewno choroba nie będzie dawać się tak we znaki. Trzymamy kciuki!

     • Pani Aurelio, AZS nie jest uleczalne LEKAMI. Podstawa to właściwe odżywianie. AZS często jest przejawem dysbiozy i jest zwykle całkowicie uleczalne przy odpowiednim protokole naprawy naszej mikrobioty.

   • polecam w necie książkę dietetyczki chorej na celiakie Bozena Kropka ze Skoczowa tytuł Pokonaj alergię, i jej program naprawy b.restrykcyjny 6 kroków wyjścia z alergii.

   • Pani Marto, przede wszystkim należy zadbać o florę bakteryjną na skórze. W większości przypadków AZS jest spowodowane dominacją patogenicznych bakterii na naszej skórze i leczenie tego schorzenia antybiotykami czy maściami sterydowymi przynosi przeciwstawne rezultaty. Oznacza to, że nastąpić może przejściowa poprawa, ale patogeniczne bakterie zwykle odradzają się szybciej niż te dobroczynne i w efekcie po jakimś czasie stan się jeszcze bardziej pogarsza. Nie wolno stosować sterydów czy antybiotyków w takiej sytuacji. Polecam znalezienie dobrego specjalisty od naszej mikroflory (nie tylko jelitowej ale także i tej na skórze). Ponadto można zapoznać się z książką Microbiome Solution autorstwa doktor Robynne Chutkan. Pozdrawiam i życzę powodzenia

   • Pani Marto, z tego co wyczytałem możnaby rozważyć podanie szczepu bakterii Lactobacillus rhamnosus, który bardzo pomaga przy niektórych typach AZS.

  • bardzo chętnię się dowiem więcej nt probiotyków dla dzieci (1 rok i 7 lat). Czy, jak często i jakie podawać.
   Interesuje mnie też kwestia dorosłych. Dostałam
   boleriozy odkleszczowej, jestem w trakcie leczenia, brałam przez 10 dni ospen 10 mln mg 3xdziennie, teraz i przez kolejne 30 dni doxycyclinum 2x100mg. brałam probiotyki oferowane przez farmaceutów, wszystko to drogie i chciałabym mądrze te pieniadze wydawać z pozytywnym skutkiem dla mojego zdrowia

   • Pani Agnieszko.
    Proszę o kontakt z informacją miejsca zamieszkania.
    Podam Pani miejsce spotkania z dr n.med. Maria Bortel-Badura, która, wykłady nt Boreliozy. Dowiemy się:
    Co zrobić jeśli ugryzł cię kleszcz i co możesz zrobić by zminimalizować ryzyko ugryzienia?

    Co to jest Borelioza i jak ją rozpoznać?

    Dowiesz się równiez o innych chorobach odkleszczowych- koinfekcjach, równie niebezpiecznych jak borelioza.

    Dowiemy się o metodach diagnozowania – jakie badania warto zrobić i kiedy. Terapiach oraz o mechanizmach działania antybiotyków.

    Dlaczego odpowiednia dieta, wzmacnianie odpornosci i usunięcie pasozytów jest istotnym elementem w trakcie leczenia.

    Dowiemy się zastosowanie ziół i naturalnych preparatów wspomagających leczenie boreliozy.

    [email protected]
    79 113 40 80 Piotr

  • Witam.Moja córka ma 16 lat i stale choruje.Mało pomagają szczepionki doustne.nawet jest na tabletkach od alergii. Nic nie daje efektu.Bez końca stałe jest przeziębiona.Chcę spróbować podania preparatu probiotyvznego ale po przeczytaniu kółku artykułów mam mętlik w głowie i zastanawiam się jaki preparat będzie najlepszy.Proszę o pomoc

   • Pani Kamilo,
    jako świeżo upieczony ojciec i praktykujący farmaceuta mogę polecić Lakcid, ale ten w kapsułkach. Zarejestrowany jest jako środek leczniczy i ma naukowo udokumentowany szczep L.rhamnosus. Wersja w ampułkach jest również lekiem i ma znacznie wyższą liczbę kolonii, co w naszym przypadku (noworodek) działało jednak na jego niekorzyść. Zdecydowaliśmy się więc na kapusłki, gdzie jest 2mld CFU. Zawartość kapsułki rozpuszczamy w mleku matki i podajemy z kubeczka do karmienia wcześniaków i noworodków firmy Medela.
    P.S Uwaga a Lakcid Plus, który jest już suplementem, a nie lekiem!

     • Emilio,
      nie nazwałbym wycofanie z aptek aferą czy zmniejszeniem wiarygodności. Uwierz mi, że codziennie wycofywanych jest po kilka serii popularnych leków, co świadczy o stałej kontroli Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego nad tym segmentem lecznictwa. Tylko niektóre informacje o wycofaniu przedostają się do opinii publicznej za pośrednictwem mediów, stąd ta dezinformacja. Przykładem może być ostatnie wycofanie niektórych serii popularnego leku na przeziębienie Febrisanu z powodu wyników kontroli wskazujących na zbyt małą dawkę paracetamolu. Co ciekawe większość wycofań odbywa się na wniosek samego producenta. Zachęcam do śledzenia leków wycofanych i powodów ich wycofań. W przypadku wspomnianego Lakcidu – powodem wycofania była niezgodność liczby kolonii w produkcie w porównaniu do specyfikacji produktu. https://www.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-komunikaty/decyzje/decyzje/1065,Decyzja-Nr-54WC2017.html
      Zauważ, że suplementy diety nie są wycofywane tak często z rynku, bo nie ma takiego wymogu prawnego. Gdyby suplementy podlegały tym samym regulacjom co Febrisan czy lakcid – z aptek zniknęłoby na stałe 90% asortymentu 😉

  • Bardzo Pana prosze o artykuly dotyczace probiozy u niemowląt i dzieci. Synek poki co Biogaje od pol roku ( bo tyle ma ) przyjmuje ale mysle o zmianie probiotyku na inny bardziej skupiony na rownowadze w jelitach a co idzie wplywajacym na budowanie odpornosci przy tym nie rujnujacy kieszeni 🙂

   • Dobrze oznaczone szczepy, zadowalająca ilość CFU (jednostek tworzących kolonie) i liczne badania w anglojęzycznych badaniach. Dla mnie produkt bardzo OK, tylko cena nieco wygórowana 😉

 4. Zawsze probiotyk kojarzył mi się z antybiotykiem, ale faktycznie to może być sposób na ochronę układu pokarmowego. Sama biorę 4 lacti. Też słyszałam, że probiotyki skutecznie poprawiają dziecku układ odpornościowy i trawienny.Wiem też, że skutecznie wspiera brzuszki dzieci które przyszły na świat drogą cc.

  • Pani Małgorzato warto sięgać po probiotyki, szczególnie podczas i po antybiotykoterapii. Rzeczywiście stanowią one wsparcie dla układu odpornościowego, także i dziecka. Szczególnie gdy często zapada ono na różnego rodzaju infekcje wirusowe czy też bakteryjne.

  • Pani Ewelino polecam jeden z naszych artykułów: http://radioklinika.pl/probiotyk-jaki-wybrac/ Na rynku aptecznym jest niewiele probiotyków zarejestrowanych jako produkt leczniczy. Są to m.in. Enterol, czy też Lacidofil. Poza produktami leczniczymi godnym uwagi preparatem jest Dicoflor – środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Ja u swojego 7-latka stosuję ostatnio Dicoflor complex – jest w wygodnej fiolce i synek wypija go chętnie.

  • Zawsze warto sięgać po leki – które od lat znajdują się na rynku. Wybór „nowości” w przypadku probiotyków okupiony jest ryzykiem, że zawarte w produkcie szczepy nie są przebadane, co w przypadku niektórych suplementów jest pewnikiem.

  • Za każdym razem zachęcam do stosowania sprawdzonych produktów leczniczych, a nie suplementów – również w kontekście probiotyków. Proszę zapytać w aptece farmaceutę o probiotyk zarejestrowany jako lek, który przechowuje się w lodówce. Niestety z racji zakazu reklamowania produktu leczniczego przez farmaceutę – nie mogę użyć nazwy handlowej. Mogę jedynie powiedzieć, że jego skład opiera się na szczepach Lactobacillus acidophilus i Lactobacillus rhamnosus.

   • Czy mogę prosić o kontakt na e-mail. Szukam odpowiedniego probiotyku, który zadziała na helicobacter pylori. Trochę czytałam i mniej więcej wiem jakie szczepy są odpowiednie. Problemem jest brak dokładnego opisu dostępnych na rynku probiotyków pod względem ilości bakterii danego szczepu. Będę wdzięczna za podpowiedź, o ile nie stanowi to problemu.

     • Pani Żanetko,
      przede wszystkim sugerują skupić się na terapii wymierzonej przeciwko H.pylori zleconej przez gastroenterologa. Pani dobra współpraca z lekarzem i bezwzględne stosowanie się do jego zaleceń to klucz do sukcesu. Poniżej przedstawiam piśmiennictwo dotyczące leku Lacidofil: http://science24.com/paper/1657

 5. udało mi się wzmocnić moje jelita dzięki stosowaniu probiotyków, nie wiem jak inne dostępnego probiotyki działają, ja osobiście stosowałam takie

  i nie miałam zadnych ubocznych efektow i czuje sie zdecydowanie lepiej

 6. Witam,

  osobiście polecam probiotyki SANPROBI, jedno i wieloszczepowe.
  Mają opisane dokładnie szczepy oraz ich ilości, łącznie z badaniami i publikacjami.
  Polecam zapoznać się http://www.sanprobi.pl
  Można je stosować u dzieci od 3 roku życia, nie zawierają glutenu, laktozy i białek mleka, a wszelkie certyfikaty są dostępne na stronie internetowej.

  Polecam uwadze 🙂

 7. Warto pochylić się nad produktami naturalnymi obfitującymi w probiotyki – kefirem czy kiszoną kapustą! Nie zapominajmy o tym, że znacznie lepiej jest urozmaicać dietę niż przyjmować farmaceutyki!

 8. ..w pełni się zgadzam Doktorze.
  Problem jednak w tym, że mamy coraz bardziej przetworzoną żywność. Większość jogurtów (kupnych) nie ma udokumentowanej ilości i konkretnych szczepów probiotycznych. Jeśli chodzi o kapustę, warto zwócić uwagę pacjentów na różnicę w kiszeniu i kwaszeniu, które nie ma nic wspólnego z bakteriami probiotycznymi 🙁
  Stąd mój wpis o sprawdzonych probiotykach Sanprobi, bo o dobrą / naturalną żywność bardzo trudno.
  Pozdrawiam

 9. Jestem wielką zwolenniczką podawania dzieciom probiotyków, zwłaszcza jesienią i zimą, żeby wzmacniać ich odporność. Moje codziennie teraz dostają jednego misia acidolac, dzięki czemu przeziębienia i infekcje omijają je szerokim łukiem 🙂

 10. Żona wręcz „zmuszała” mnie i naszego 13 letniego syna do przyjmowania probiotyku, i muszę przyznać, że trochę ich „przetestowaliśmy”. Dlatego mogę polecić Probiotic 12 firmy LR, pierwszy który okazał się skuteczny. Może wcześniej trafialiśmy na jakieś słabej jakości, jednak ten mogę polecić.

 11. Lactobacillus acidophilus obecne w Ac Zymes to szczególnie odporne i użyteczne bakterie. Potrafią żyć w przewodzie pokarmowym do 10 dni, a nawet dłużej. Tworzą niesprzyjające środowisko dla różnorodnych, szkodliwych patogenów (bakterii Clostridium, E.coli, grzybów, itp.). Mogą wspomagać wykorzystywanie białek mleka, aminokwasów, tłuszczów i laktozy, uczestniczą także w syntezie witamin z grupy B. Z ich pomocą możemy zachować prawidłową florę bakteryjną przewodu pokarmowego, skutecznie wspierając w ten sposób prawidłowe funkcjonowanie naszego układu trawiennego.

 12. Witam. Od dwóch lat walczę z gronkowcem złocistym, oczywiście antybiotykami na które on się uodparnia. Piłam srebro i złoto koloidalne, aloes firmy LR przyjmowałam probiotyk 12 firmy LR a on dalej jest. Może ktoś coś doradzi…..

 13. Czy enzym Dao ktory powinien obnizac histamine a mi nie obniza ( z tego tez powodu mam reakcje alergiczne) mozna wspomoc jakimis probiotykami by sprawniej dzialal?

 14. Ja dzieciom swoim podaję acidolac jak skarżą się na ból brzuszka, jak mają biegunkę. Ale też jak dopada je infekcja, bo w ten sposób wzmacniam ich odporność i szybciej wracają do zdrowia

 15. do MARTA: dziecko ma pasozyty… przespi noc.. jak podasz vernicadis.. albo w ogole zaczniesz tepic pasozyty… najpierw owsiki a pozniej lamblie.. i inne gady…powodzenia!

  • Na pasożyty, należy włączyć do żywienia różne pożyteczne w tym kierunku zioła i ich nasiona jako przyprawy .Krajowe i nie tylko .Kochany czosnek cebula i to gdzie jest krzem .

 16. Dzień dobry,
  temat aloesu bardzo mnie interesuje. Szukam w necie linków do jakichś badań potwierdzających jego skuteczność. Może autor podałby jakieś żródło? Z góry dziękuję za ewentualną pomoc

 17. Lactobacillus acidophilus to szczególnie odporne i użyteczne bakterie. Potrafią żyć w przewodzie pokarmowym do 10 dni, a nawet dłużej. Tworzą niesprzyjające środowisko dla różnorodnych, szkodliwych patogenów (bakterii Clostridium, E.coli, grzybów, itp.). Mogą wspomagać wykorzystywanie białek mleka, aminokwasów, tłuszczów i laktozy, uczestniczą także w syntezie witamin z grupy B. Z ich pomocą możemy zachować prawidłową florę bakteryjną przewodu pokarmowego, skutecznie wspierając w ten sposób prawidłowe funkcjonowanie naszego układu trawiennego.

 18. Moje dzieci są niechętne połykaniu jakichkolwiek medykamentów, dlatego chcąc im podawać probiotyk dla wzmacniania odporności zdecydowałam się na acidolac, który ma kształt misia i smak białej czekolady. No i oczywiście dobre szczepy bakterii

  • Suzi znam ten ból niestesty. Nasz młodszy syn ma teraz 8 lat i nadal nie lubi i nie umie połykać leków, wszystkie rozgryza 🙁 My staramy się zmieniać co jakiś czas probiotyki, które stosujemy. Co jakiś czas wracamy do preparatu Dicoflor complex który jest w wygodnych fiolkach. Syn bez problemów go wypija.

   • Witam,

    polecam Joy day – najlepszy koncentrat pro i prebiotyczny, jaki jest dostępny na polskim rynku. Producentem jest mała firma pod Nowym Tomyślem. Na bazie naturalnych wyciągów (np z topinamburu, głogu, owoców leśnych, czy chmielu) hodowane są bakterie, które w takiej postaci bezpiecznie przechodzą przez barierę kwasów żołądkowych i zasiedlają się w jelitach. Efekt jest praktycznie natychmiastowy. Wadą jest niestety smak. Sama daję radę wypijać go z wodą, ale dzieci niestety tylko z sokiem. Dużym plusem jest cena (ok 30 zł za 0,5 l. koncentrat), bo jak wiadomo dobre probiotyki są drogie (nawet ponad 100 zł za 7 kapsułek).

    Życzę zdrówka 🙂

    • próbowałam wcisnąć ten płyn w swojego syna ale efekt był taki, że pluje na lewo i prawo. Metody przekupstwa również nie działają. Zostajemy przy białych misiach, przynajmniej wiem, że zje i nie będzie buntu.

   • Sprawdźcie probiotyk w czekoladzie – mało znany, głównie dostępny w aptekach internetowych. Nazywa się Bifico – dla dzieci wydaje się być całkiem ciekawy.

    • Przyznam szczerze, że symbiotyk Biffico nie był mi wcześniej znany. Poczytałam o nim na stronie produktu. Widzę kto jest producentem, ale to moim zdaniem za mało, abym kupiła i czuła się bezpiecznie zażywając go. Mam tu spore wątpliwości. Czy spełnia wymogi Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, czy został dopuszczony do obrotu?

     • No wydaje mi się, że gdyby nie był dopuszczony to nikt by go oficjalnie nie wprowadzał do sprzedaży, szczególnie do aptek.
      Ostatnio dużo czytam o probiotykach z uwagi na konieczność stosowania przez dziecko i spotkałem wiele innych „podejrzanych” produktów, co to nie mają prawidłowego opisu szczepu. Tutaj wydaje się OK, a szczep na stronie producenta (Genaden Inc) jest wiarygodny.
      Polecam ciekawy profil na Facebooku o nazwie 'mikroby’.

     • Ostatni raport Najwyższej Izby Kontroli nie pozostawia złudzeń. Oto cytat z relacji Onetu: „Tymczasem zlecone przez NIK badania próbek suplementów diety wykazały ich niewłaściwą jakość. Na jedenaście badań, w czterech próbkach suplementów diety z grupy probiotyków (36% badanych) stwierdzono obecność nieokreślonych szczepów drobnoustrojów. Również w czterech próbkach stwierdzono niższą niż deklarowana na opakowaniu, liczbę bakterii probiotycznych. Co więcej, w jednej próbce wykryto bakterie chorobotwórcze, które mogą powodować zagrażające życiu zakażenia. „Podkreślić należy, że nawet przy stosunkowo niewielkiej skali badań zleconych przez Najwyższą Izbę Kontroli, odsetek produktów zawierających niekorzystne dla zdrowia składniki jest bardzo wysoki” — zauważa NIK.”

     • Problemem jest nieuregulowanie prawne suplementów diety. Ich producenci, by uwiarygodnić skład produktu powołują się na patent czy badania „kliniczne”, które nie istnieją, albo stosują manipulację słowem. Na to zezwala prawo. Jeśli coś nie jest zakazane, z perspektywy prawa jest dozwolone. Więc jeśli nikt nie wymaga w procesie wprowadzania do obrotu suplementów diety badań jakościowych i ilościowych (skład i zawartość) to żaden producent ich nie wykonuje, a to rodzi patologie.

  • polecam w necie książkę dietetyczki chorej na celiakie Bozena Kropka ze Skoczowa tytuł Pokonaj alergię, i jej program naprawy b.restrykcyjny 6 kroków wyjścia z alergii. jak dziecko czuje wstręt do połykania – to jak ja może mieć alergię na leki – na niektóre składowe niektórych leków….

 19. Dwie różne choroby alergia i nietolerancja pokarmowa. Ale mają wspólny mianownik np. alergia pokarmowa i niet.pok. na tle mleka krowiego. Te dwie różne choroby lekarze w TV na przemian mylą i ludziom robią wodę z mózgu. Polecam tytuł str.int. 6 kroków wyjścia z alergii….

 20. Witam, mam 30 lat i nadal zmagam się z trądzikiem. Dotarłam do informacji, iż probiotyki poprzez „naprawę” jelit, również wpływają pozytywnie na skórę. Czy mogłby Pan doradzić jaki probiotyk (lub synbiotyk) byłby najskuteczniejszy? Bardzo proszę o poradę. Pozdrawiam

 21. Mojemu dziecku tuz po urodzeniu podawano probiotyk FFbaby. Niestety nie dość, że był wcześniakiem to po urodzeniu przechodził kuracje antybiotykiem. Neonatolog polecił kontynuacje kuracji tym własnie probiotykiem w domu, by flora bakteryjna skolonizowała własciwe bakterie i w pełni sie ukształtowała. Dzieki niemu nie mieliśmy problemów z bólem brzucha.

 22. Dzień dobry,

  Zadałam pytanie firmie produkującej Multilac o pełną nomenklaturę szczepów bakterii (tj o oznaczenie literowo-cyfrowe). Na opakowaniu i ulotce podane są tylko rodzaj i gatunek szczepów. Pani Barbara Duda – konsultant ds infolinii firmy Multilac odmówiła udzielenia tych informacji. Czy świadczy to o braku odpowiednich badań klinicznych i probiotyk ten może nie spełniać swojej funkcji?

  Pozdrawiam

 23. probiotyki maja mnostwo zastosowan, ja ostatnio stosuje Lactoral immuno, probiotyk z zywymi szczepami bakterii (na ich stronie produktu pisze dokladnie jakie to szczepy bakterii) i witaminami D i C oraz cynkiem, jest to probiotyk specjalnieprzeznaczony na ochrone organizmu przed infekcjami, takie wzmocnienie odpornosci organizmu, zauwazylam ze rzeczywiscie teraz mniej choruje wiec jak widac probiotyk spelnia swoje zadanie!

 24. Witam potrzebuje probiotyku na odbudowanie flory bakteryjnej byla kiedys beneflora ale ja chyba wycofali moze ktos polecic cos taki probiotyk ktury mozna przechowywac bez lodowki

  • Enterol zawiera probiotyczny gatunek grzyba Saccharomyces boulardii i jest lekiem dosgępnym bez recepty. Nie trzeba go przechowywać w lodówce.

  • Osobiście uważam, że są lepsze probiotyki, przede wszystkim wieloszczepowe, do odbudowania mikrobioty jelit. Jeden szczep będzie miał właściwości tylko dla tego, danego szczepu. Szersze spektrum działania przypisuje się probiotykom wieloszczepowym.
   Proszę poczytać (www,sanprobi.pl) o Sanprobi Super Formula lub Sanprobi Barrier, które są probiotykami wieloszczepowymi wysokiej jakości, stosowane w różnych wskazaniach, objawach u pacjentów, a także do odbudowy mikroflory.
   Dostępne są w aptekach.

   • Niestety większość „wieloszczepowych” probiotyków zarejestrowanych jest jako supelementy. Wtedy pozostaje nam liczyć na wiarygodność i zapewnienia producenta. Akurat SanProbi cieszy się moim zawodowym uznaniem.

 25. Jestem po radioterapii i chemii. Cierpię na chroniczne zaparcia. Onkolog zalecił mi zażywanie Dicoflor 60, po którym odczułem lekką poprawę. Dziś w aptece sprzedano mi Enterol 250. Po zakupie zorientowałe się, że jest to preparat stosowany przy biegunkach. Czy mogę go zażywać zamiast Dicofloru.

 26. Witam, a czy możecie polecić jakiś probiotyk dla osoby chorej na trzustkę? Mąż przeszedł bardzo poważne OZT, miał nawet guza spowodowanego tym. Jego mama przywiozła nam z Austrii probiotyk Symbio Lact Comp ale już się skończył. Myślimy nad San Probi lub Lacidofil. Czy macie jakieś rozeznanie?

  • Pani Patrycjo,
   niestety probiotyki są przeciwwskazane pacjentom z ostrym zapaleniem trzustki! Nadmierna kolonizacja flory bakteryjnej może przyczyniać się do nadkażeń i nasilenia procesy zapalnego. Proszę skonsultować się z lekarzem prowadzącym. Załączam również materiał dot. probiotyków przy OZT –

 27. Ja od pierwszych dni życia podaję swojemu synkowi probiotyk w postaci kropelek acidolac baby, które skutecznie regulują florę bakteryjną i łagodzą wszelkie dolegliwości brzuszka

 28. Tutaj jest porównanie składu ponad 100 probiotyków – warto zajrzeć. urok-zycia-alergika.pl/2014/10/probiotyki-dla-alergika-porownanie-skadu.html

  • Vbn a na jakiej podstawie wysnuwa Pan/Pani takie oskarżenia. Żenujące szczerze mówiąc. Skoro doświadczony farmaceuta, zajmujący się również fitoterapią nie ma wg Pana/Pani pojęcia o czym pisze, to proszę się przedstawić i uzasadnić swoje zdanie.Inaczej jest Pan dla nas po prostu trollem, któremu agencje płacą za tego typu komentarze 😉

 29. Czy jest nadzieja, że probiotyki pomogą mojemu pieskowi na encefalopatię wątrobową, która jest wynikiem chorej,włókniejącej wątroby. Spowodowane to jest podawaniem pieskowi przez 14 lat luminalu na padaczkę. Jego pełne objawy encefalopatii go wykończyły (mnie tak samo – nie mogę patrzeć jak piesek cierpi a ja nic nie mogę dla niego zrobić). Dostawał przez tydzień kroplówki, zastrzyki. Obecnie raz w tygodniu ale nic nie pomaga. Czy jest dla niego jakaś nadzieja?

 30. Dzień dobry,
  proszę o informację, kiedy optymalnie przyjmować probiotyk (z posiłkiem, przed , po). Czy można przyjmować probiotyk z witaminami, lub jaki odstęp czasu powinien być zachowany.

  • Niestety nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi. To czy należy stosować probiotyk z, przed czy po posiłku zależy produktu. Część probiotyków należy przyjmować z posiłkiem lub maksymalnie do 30 minut po posiłku, a niektóre na czczo lub między posiłkami. Zazwyczaj zależy to od technologii formulacji – kapsułki, granulatu etc. Zachęcam do zapoznania się z dawkowaniem na ulotce.

   Co do łączenia z witaminami – nie widzę przeciwwskazań.

 31. Miałem problemy trawienne i znalazłem antidotum na stronie: terapiasokami.pl/Probiotyki-naturalne-panaceum-na-wszelkie-dolegliwosci. Zacząłem stosować naturalne probiotyki w swoim menu. Już w krótkim czasie trawienie wróciło do normy. Przykre dolegliwości odeszły w niepamięć.

 32. Witam
  Mam sporadyczne problemy z trawieniem, mniej więcej 3 – 4 razy w miesiącu mam dni w których pokarm przeze mnie boleśnie przelatuje, lecz jest to sytuacja jedno – dwu razowa a nie stała biegunka. Do tego wzmożone gazy oraz, co być może ważne, mam w miarę delikatne ŁZS. Czy jest jakiś probiotyk, który pomógł by mi na te dolegliwości?
  Pozdrawiam,
  Michał

 33. Witam.
  Mam 47 lat. Przez ponad 4 lata bez przerwy bralam przepisywane przez lekarza leki IPP (lansoprazol i nastepnie omeprazol), przeczytalam, ze dlugie stosowanie tych lekow moze spowodowac zaburzenia flory bakteryjnej w jelitach, teraz ich nie biore ale mam objawy SIBO (biegunki, wzdecia, bulgotanie i przelewanie w brzuchu, brak apetytu, utrata wagi), mieszkam w UK i moj lekarz nie jest zbytnio zainteresowany problem, zaleca jogurty ale ja inch za bardzo nie toleruje. Jaki Pana zdaniem probiotyk moglabym bezpiecznie zaczac stosowac i czy nazwy sa te same w Polsce i UK?
  Bardzo dziekuje za odpowiedz.

  • Wszystko zależy czy masz aktywną chorobę wrzodową lub stan zapalny żołądka. W okresach zaostrzenia tych chorób probiotyki są przeciwwskazane. Dlatego najlepiej zrób na gorąco gastro- i kolonoskopię. Skonsultuj wyniki z lekarzem, dopytaj o probiotyki. Nie skupiaj się na szczegółach – firmie i szczepach. Nie kupuj tanich probiotyków z 10 szczepami, bo poza ładnym opakowaniem i opisem na nim nic w nich nie ma. Zapytaj w aptece o dobry probiotyk, powiedz, że cena nie gra roli, zapytaj o te zarejestrowane jako leki.

   • Pani Aurelio.
    Podejrzewam ze z powodu dlugotrawego przyjmowania IPP mam za malo kwasu solnego w zoladku albo za wysokie ph, zaczelam pic siemie lniane (tylko kleik, bez nasion) zeby ochronic blone sluzowa zoladka i pije sok z wycisnietej cytryny przed posilkami zeby obnizyc ph, zauwazylam ze moge wiecej zjesc i trawienie sie ciut polepszylo. Udalo mi sie sprowadzic z Polski CITROPEPSIN, ale nie wiem czy ropoczac kuracje. Co Pani mysli o tym leku?
    Moja pani doktor nie chce mnie skierowac na gastro i kolonoskopie bo uwaza ze nie ma takiej potrzeby a prywatne nie ma w UK takiej mozliwosci. Kupilam tez Dicoflor 250mg, zaczac przyjmowac?
    Bardzo dziekuje za jakiekolwiek porady i informacje.
    Iwona

    • Pozwolę się wtrącić w dyskusję – jeśli stosowała Pani IPP oznacza to, że były ku temu jakieś powody. Nagłe odstawienie tej grupy leków może spowodować nagłe nasilenie objawów na skutek odruchowej produkcji nadmiaru kwasu. Skąd przekonanie, że pH w żołądku jest nieprawidłowe? Czy były jakieś badania w kierunku H.pylori?

     • Pani Aurelio i Panie Arturze.
      W koncu udalo mi sie zrobic gastroskopie i wyszlo ze wszystko jest w normie, zadnych nieprawidlowosci, z pobranych probek tez wynik w normie. Mialam TK klatki piersiowej i brzucha, czekam na wynik. Mam bardzo niska wit B12 (miesiac temu 180, teraz 155 Norma zaczyna sie od 120) czyli spada i wit d tylko 25 tez deficyt. Czy przy takich wartosciach powinnam zaczac suplementacje? Zmienilam lekarza ktory podejrzewa zespol zlego wchlaniania, nie przyjmuje zadnych lekow na chwile obecna, czy przy zlym wchlanianiu bede przyswajac te witaminy w tabletkach i czy zaczac przyjmowac probiotyk? Przepraszam za te pytania ale jestem laikiem i potrzebuje pomocy.
      Bardzo dziekuje i pozdrawiam serdecznie.
      Iwona

     • Myślę, że warto rozważyć suplementację. Proszę skonsultować wyniki z lekarzem. 2000 j.m witaminy D to niezbędne minimum u zdrowej osoby dorosłej. Myślę, że warto rozważyć wyższą dawkę. Tą witaminę B12 monitorowałbym dalej i wzbogacił dietę o podroby i mięso, które obfituje właśnie w tą witaminę.

 34. Moje dzieci biorą codziennie teraz miśki acidolac, bo w ten sposób wzmacniam ich odporność. Same się dopraszają o te miśki, bo mają smak białej czekolady

 35. Dzień dobry,
  Natrafiłam ostanio na artykuły dotyczące pozytywnego wpływu lactobacillius reuteri. Badania dowodzą, ze suplementacja tego szczepu przez kobiety będące w ciąży oraz karmiące piersią pomaga zmniejszyć dolegliwości kolki u niemowlęcia, wzmacnia odporność, odbudowuje florę bakteryjną pochwy, a także zapobiega ulewaniu się podczas karmienia. Zachęcona tymi informacjami postanowiłam kupić suplementy zawierające te szczepy ( w sklepach internetowych dostepny jest supl. Firmy swanson), niestety przy opisach produkty pojawiają się sprzeczne informacje. Z jednej strony wymienione są zalety produkty, a na sam koniec podana jest informacja o tym, iż produkt nie jest polecany kobietom w ciąży oraz karmiącym… chciałabym się dowiedzieć czy w aptece dostępny jest suplement zawierający wymienione szczepy, który może być zażywany przez ciężarne i karmiące kobiety? Będę dzieczna za odpowiedź.

  • Aby na leku czy supelemencie było jasno napisane, że można stosować w ciąży to musi to być potwierdzone badaniami…na ciężarnych. Niestety mało która przyszła mama zgadza się na uczestnictwo w badaniach klinicznych. W najlepszym wypadku pojawia się zapis, by skonsultować z lekarzem i farmaceutą. W mojej opinii jeśli nie ma powikłanej ciąży, innych chorób przewlekłych i ogólne zdrowie jest OK to probiotyk nie jest przeciwwskazany kobietom w ciąży. Prbiotyki to jedne z niewielu środków leczniczych, które są niemal pozbawione działań niepożądanych. Wspomniany szczep – L.reuteri jest dostępny w aptece jako suplement diety pod nazwą – Biogaia. Z tego co wiem, można go stosować w ciązy i czaie karmienia. Mam nadzieję, że pomogłem.

 36. W kefirze i produktach mlecznych jest tyle probiotyków co nic. Nie da się nimi uzupełnić flory bakteryjnej po antybiotykoterapii. Również w języku polskim „kwaszony” i „kiszony” to synonimy. Należy zwrócić uwagę na metodę kiszenia, a nie słowo.
  Pod kątem farmaceutycznym artykuł świetny, dziękuję. Problem pojawia się przy dietetyce 😉 To może zostawmy specjalistom.

 37. Co Pan sądzi na temat probiotyku vivomixx? Zamówiłam dla 2,5 letniego dziecka, ale teraz czytam u Pana, że nie poleca Pan probiotyków, które nie są lekami. Zwątpiłam czy to podawać.

  • To nie jest tak, że wszystkie suplementy diety są słabe jakościowo. Chodzi o to, że trudno zweryfikować ich jakość w oparciu o niezależne kryteria. Często pozostaje wierzyć „na słowo” producentowi. Są firmy, które dbają o jakość i pomimo braku regulacji prawnych przykładają dużą uwagę procesowi produkcji. Jeśli chodzi o lek to jego jakość jest stale monitorowana, bo takie są wymagania prawne. Dlatego lekom ufam najbardziej. Co do wspomnianego przez Panią produktu – nie mam zdania na jego temat. Pacjenci sięgają po niego – ale nie wiem czy fakt ten jest wynikiem przekonania, że za wysoką ceną idzie dobra jakość produktu. Z zawodowego doświadczenia wiem, że często taka argumentacja jest zgubna.

 38. Przeczytałam dokładnie artykuł z którego wynika że: ,,tylko niewielka liczba szczepów bakterii posiada udokumentowaną klinicznie aktywność biologiczną oraz właściwości fizykochemiczne pozwalające dotrzeć do miejsca docelowego.
  Należą do nich szczepy: Lactobacillus helveticus R0052, Lactobacillus rhamnosus R0011 i Saccharomyces boulardii – szczep grzyba probiotycznego. Idąc tym tropem i szukając preparatów, które są lekiem a nie suplementem znalazłam tylko jeden zawierający Lactobacillus helveticus R0052 i Lactobacillus rhamnosus R0011 i jest to Lacidofil który przechowuje się w lodówkach. Aby organizmowi dostarczyć również Saccharomyces boulardii polecam Dierol. Lacidofil i Dierol to jedyne probiotyki które mają skład i działanie leku i to nie jest żadna reklama. Wypróbowałam na moim synu podając oba leki jednocześnie. Zaoszczędziłam przy tym sporo pieniędzy bo zamierzałam kupić probiotyk za 150 zł który ma 16 szczepów bakterii – ten artykuł rozświetlił mi umysł i uświadomił że było by to wyrzucenie pieniędzy w błoto. Pozdrawiam

 39. Chciałam zapytać co Pan sądzi o suplementach produkowanych poza granicami Polski. Czytałam, że jeżli chce się wprowadzić taki produkt w Polsce do sprzedaży to musi on być przebadany pod względem zawartości. Nie wiem czy to prawda, ale to mogłoby rozwiać nasze wątpliwosci co do wyboru suplementów.

 40. Witam. Panie Arturze pytanie od sportowca. Czy włączenie leku zawierającego probiotyki (np. Lacidofil lub Enterol) jako stała suplementacja może mieć negatywne skutki? Czy możemy mieć w organizmie za dużo „dobrych” bakterii? Pozdrawiam

  • Probiotyki są jednymi z najbezpieczniejszych produktów leczniczych ze stosunkowo niewielką liczbą działań niepożądanych. Nie mniej jednak u osób wyniszczonych z osłabioną odpornością nie zaleca sie ich stosowania. Wszystko zależy od rodzaju sportu – czy jest to sport zawodowy czy amatorski. Pamiętajmy, że morderczy trening wbrew pozorom OSŁABIA mechanizmy odporności. W takim czasie nie przyjmowałbym probiotyków, choć nie spotkałem się z przypadkiem jakiś powikłań. Niebezpieczeństwo płynące ze stosowania probiotyków u osób wyniszczonych polega na tym, że bakterie komensalne (probiotyczne) niekontrolowanie namnażając się przestają pełnią prozdrowotną funkcję, a mogą spowodować zakażenie. Dotyczy to jednak skrajnie wyczerpanych osób.

 41. Warto przy tym pamiętać nie tylko o probiotykach, lecz także o prebiotykach. Co z tego, że zadbamy o dobre bakterie, jeżeli nie będą one się miały czym odżywiać? 🙂

 42. Witam,
  Słyszałam, że Enterol działa inaczej niż probiotyk – ma za zadanie „wymieść” z organizmu (jelit) złe drobnoustroje, natomiast nie uzupełnia naszej flory bakteryjnej w dobre bakterie. Czy to prawda? Jesli tak, to czy należałoby w takim razie brać i Enterol i np. Lacidofil? Jeden wymiecie drugi uzupełni 🙂
  Czy można brać probiotyki profilaktycznie? Mój 2,5 -letni żłobkowicz wciaz choruje i chciałabym go trochę (poza zróznicowaną dietą) wzmacniać probiotykiem.

  dziękuję! Wiola

 43. Marek Oleczek-odpowiedż dla Iwony 3004: Wrzody na żołądku, które powstają przy niedokwaśności bardzo łatwo ulegają zrakowaceniu i dlatego uważam, że lekarz, który lekceważy takie objawy jest niedoukiem!Osobiście znam przypadek wykończenia pacjentki przez lekarza poprzez zalecanie aspiryny!!! oczywiście potem rak i śmierć. W innym
  brano leki zasadowe co nasilało objawy.

 44. Trzeci raz w ciągu roku mam nawrót Lambliozy i za każdym razem leczona jestem antybiotykiem (Tinidazol) bez tabletek osłonowych. Teraz znów mam objawy i postanowiłam nie odwiedzać więcej lekarza i zacząć leczyć przyczynę, a nie skutek. Biorę Vernicadis i kupiłam dziś BIO KONCENTRAT NAPOJU PROBIOTYCZNEGO „JOY DAY” i teraz moje pytanie: Jak długo mam go brać i czy może mi pomóc. Bardzo boję się kolejnego nawrotu – jestem zrozpaczona i proszę o poradę.

  • Pani Weroniko,
   proszę nie ufać suplementom diety sprzedawanym w sieci – producenci tego typu produktów czyhają właśnie na takie osoby jak Pani. W Internecie temat przewlekłej kandydozy czy właśnie pasożytów „panoszących” się w naszym organizmie jest bardzo nośny. Proszę polegać wyłącznie zaleceniach lekarza. Jeśli jest Pani niezadowolona z leczenia, proszę znaleźć innego specjalistę nawet poza miejscem zamieszkania. Koszty dojazdy zrekompensują Pani pieniążki wydane nie leczenie niepewnymi metodami.

   • Panie Arturze, dziękuję za odpowiedź.
    Probiotyk o którym piszę, kupiłam w aptece ziołowej – zarejestrowany jest w Baza Leków i Środków Ochrony Zdrowia – Kamsoft (www.kamsoft.pl/KS-BLOZ) i posiada nr BLOZ7, więc uznałam, że posiada status produktu leczniczego. Oczywiście wyszukałam sobie specjalistę od chorób pasożytniczych i we wtorek mam prywatną wizytę. Zapewne dostanę antybiotyk i wówczas ten probiotyk będzie konieczny. Czy dobrze myślę?

 45. Ja się zdecydowałam na acidolac. Mam go w postaci kropelek i daję najmłodszemu dziecku, kiedy ma kolkę, ale także w postaci kapsułek i stosujemy go z mężem kiedy bierzemy antybiotyki, a także przy przeziębieniu na wzmocnienie odporności

 46. Witam , jestem po przebytym zapaleniu jelit , od początku moich dolegliwości jelitowych stosuję probiotyki tj. od około 4 miesięcy. Problem polega na tym , że gdy przestałem brać probiotyk , dolegliwości , może nie tyle co wracały , ale występował u mnie ból podbrzusza oraz żołądka. Może nie stosuję prawidłowych probiotyk lub stosuję je za krótko , by odbudowała się flora bakteryjna. Stąd pytanie do Pana , Panie Arturze , co w tej sytuacji mógłby mi Pan polecić.
  Pozdrawiam

  • Przy nieswoistych zapaleniach jelit kluczowa jest właściwa dieta. Musi Pan sobie zdawać sprawę, że czyste mleko nasila objawy. Zamiast tego chudy twaróg i ewentualnie. Kiszonki jako źródło naturalnych probiotyków w Pana przypadku również odpada – kapusta zawiera dużo kwasów organicznych, które mogą działać drażniąco. Z probiotyków aptecznych w kontekście zaburzeń przewodu pokarmowego polecam San Probi IBS, zawierający szczep S.plantarum. Unikać jakiś cudów z internetu!

 47. Ja najczęściej sięgam po acidolac. Mojemu synkowi podaję go w postaci kropelek, kiedy męczą go kolki albo inne dolegliwości brzuszka, a sama biorę kapsułki. Stosuję probiotyk także przy przeziębieniu, żeby skutecznie odbudować odporność

 48. Witam, poszukuję probiotyku z bakteriami bacteroides fragilis. Mogą mi Państwo wskazać jakiś produkt? Nie mogę takiego kompletnie znaleźć… Będę bardzo wdzięczna!

 49. Witam, poszukuję preparatu probiotycznego, ktory zawierałby Lactobacillus salivarius LSO1 i Bifidobacterium breve BRO3 na AZS u dorosłych, nie wiem czy w ogóle taki preparat istnieje. Dziekuję.

 50. Ze swojej strony szczerze mogę polecić ten probiotyk – Probiox Plus.
  Testowałam kilka i chyba ten przyniósł najlepsze efekty..

  • A może napisze Pani coś więcej o tym specyfiku? Taka tania reklama z linkiem do programu partnerskiego (zgodnie z regulaminem usunęliśmy) to nienajlepsza rekomendacja dla Probiox Plus. Wszystkim czytającym zalecam ostrożność.

 51. Bardzo wartościowy artykuł i jakże cenna dyskusja. Warto również zwrócić uwagę na to, jak przechowywane są probiotyki w sklepach i aptekach. Niestety spotkałam się już z tym, że np. Vivomixx, który powinien być przechowywany poniżej 8 st. C, stał w Aptece na półce, i również niestety kupiłam w Internecie ten sam preparat którego sprzedawca wysłał w zwykłej paczce. Dobry sklep zawsze wysyła takie produkty na wkładzie lodowym w termicznym opakowaniu i dobrze jest przed zakupem online to zweryfikować.

  • Dzień dobry! Niestety opierając się wyłącznie na wiarygodnych i dobrej jakości badaniach nie potwierdzono pozytywnego wpływu probiotykoterapii w leczeniu boreliozy. Jeśli jednak jest Pani w trakcie antybiotykoterapii po ukąszeniu kleszcza warto rozważyć probiotyk jako osłonę. Proszę wtedy wybrać probiotyk zarejestrowany jako lek i dopytać o szczegóły lekarza.

 52. Ja podaję dziecku te czekoladki Diflos Choco- synbiotyk, zawiera żywe kultury bakterii probiotycznych ale i wzmacnia odpornosc organizmu i do tego smakuje- bo jest z prawdziwej belgijskiej czekolady. Już nie ma kłopotu , że Jasiek nie wypije, chętnie zajada Diflos a ja wiem , że ma odpowiednią ochronę. No i cena ok

 53. o Diflos widze używacie, u nas też ten probiotyk ale mam ten w kropelkach. Bardzo skuteczny, nawet w biegunkach pomógł u córci jak miała podczas przyjmowania antybiotyku, bóle brzuszka też minęły.Cena ok, polski produkt a bardzo dobry

 54. Czy słyszał ktoś o Udo’s Choice ? są to ciekawe produkty pochodzenia Kanadyjeskiego. Super 8 plus stosuję od tygodnia. Dystrybutor zapewnia że jest to produkt z topu. Miał ktoś z tym produktem styczność?

 55. Witam, proszę mi powiedzieć czy stosowanie dobrego priobriotyku może mieć zbawienny wpływ na depresję dwubiegunowa? Mowi się, że jelita to nasz mózg. Co jesz, tym jesteś. Czy spotkali się Państwo z łagodzącym wpływem priobriotyku na tego typu stany tzw doły? Bardzo dziękuję za odpowiedź.

 56. Witam potrzebuje jakiegoś probiotyku dla mojej dorosłej córki która zamierza pol roku spędzić ma Bali i jest weganka . Potrzebuje zabezpieczenia przed zatruciem i biegunkami – co by Pan polecił?? Wylatuje na początku stycznia 2019??

 57. Bardzo cenny artykuł a w dodatku dużo praktycznych wskazówek w komentarzach. Jestem absolutnym fanem wszelkich dobrej jakości preparatów opartych o szczep Lactobacillus rhamnosus GG. Najdokładniej przebadany szczep z ogromem pozytywnych właściwości. Polecam zapoznać się każdemu. Młodym matkom, osobom o obniżonej odporności, osobom z problemami ze strony układu pokarmowego a nawet sportowcowm. W mojej domowej apteczce absolutny „must have”.

 58. akurat niedawno miałam zapalenie zatok i antybiotyk, brałam ten sam probiotyk co dzieciakom podaję- Diflos w kroplach. nie jest drogi, ma ten sam szczep bakterii co dicoflor. i u nas tez jest to obowiązkowe, a dzieciom to i teraz na wzmocnienie odporności podaję

 59. U nas jeśli chodzi o bakterie probiotyczne i wspieranie flory jelitowej to mamy synbiotyk Multilac Baby. Jest w kroplach i można podawać go już od 2 go miesiąca życia.

 60. U nas w domu ludzie jedzą standardowo lacidofil, natomiast bardzo ciekawi mnie kwestia suplementowania probiotykami u psów. Czy ktos z Państwa musiał/dawał swojemu pupilowi probiotyki?

 61. Witam wszystkich ! Uprzejmie chciałabym prosić o poradę w sprawie Probiotyków dla niemowląt . Mój cztero miesięczny synek został zdiagnozowany na Skazę białkową i od tego momentu był karmiony hydrolizatem nutramigen . Po około 1,5 miesiąca wdało się AZS co do którego dermatolodzy (odwiedziliśmy dwóch) nie są pewni . Po konsultacji z dermatologiem mleko nutramigen zostało zastąpione aminokwasowym neocate na okres dwóch miesięcy celem zaleczenia AZS . Mały dostaje latopic ale lekarka zasugerowała podawanie probiotyku dwa razy dziennie o czym nie jestem przekonana:( czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć czy można tak małemu dziecku podawać probiotyk dwa razy dziennie ? Znajoma która studiuje medycynę zasugerowała mi również badania w kierunku zagrzybienia organizmu u synka . Według niej zmiany na skórze to nie AZS ale
  Grzyb który mały nabył będąc jeszcze w brzuchu albo w trakcie cięcia cesarskiego w szpitalu . Wiec tez mam zagwostke gdyż lekarze podejrzewają AZS ale bez przekonania . ProsZe tez o poradę jaki następny probiotyk po Latopicu aby wprowadzić inne szczepy bakterii niż te w latopic . Będę wdzięczna za podpowiedzi.

 62. Serdecznie proszę o podpowiedz w kwestii probiotyku dla 4 miesięcznego dziecka . Synek jest zdiagnozowany na skaze białkowa i niedawno wdało się AZS ale co do tego AZS to dwójka dermatologów u których byliśmy nie jest pewna . Mały był na mleku nutramigen i dostawał dicoflor jak skończył się dicoflor to włączyłam mu polecany alergikom latopic . Teraz lekarka zmieniła mleko na neocate na okres dwóch miesięcy celem zaleczenia dolegliwości skórnych i zasugerowała podawanie probiotyku dwa razy dziennie . Czy ktoś może mi wyjaśnić czy to jest bezpieczne aby podawać dwa razy w ciągu dnia? Jaki inny probiotyk z innymi bakteriami państwo polecają ? I czy ktoś słyszał o zagrzybieniu organizmu u niemowląt które objawia się zmianami na skórze ? Bo podobno jest to czasem mylone z AZS 🙁 staram się pomoc dziecku a nie zaszkodzić . Nie jestem fanka sterydów i antybiotyków i bardzo bym chciała tego uniknąć . Piszcie proszę jak macie jakieś info na te tematy. Będę wdzięczna . Pozdrawiam

 63. Przykro to stwierdzić ale większość probiotyków dostępnych na rynku to zwykłe liofilizaty, które przeżywają jedynie w 15-17% w trakcie przejścia przez przewód pokarmowy. Większość z nich jest dostępna w aptekach i leży swobodnie na półce zamiast w lodówce. Ja stosuję probiotyk z opatentowaną technologią mikrokapsułkowania i szczepami z potwierdzona klinicznie działalnością czyli ProBiotic. Mogę zabierać go w podróż bez obaw, że bakterie obumrą zanim dotrą tam gdzie powinny.

 64. Bardzo dobry artykuł. Od dawna interesuję się probiotykami. Kilka testowałem już na sobie ale jak do tej pory najlepiej sprawdzają się probiotyki w płynie Joy Day. Produkty mają renomowane szczepy bakterii z dokładnym oznaczeniem i formę płynną dzięki, której są to żywe bakterie. Producent udostępnia również wyniki na temat badań dotyczących przeżywalności bakterii oraz adhezji do nabłonka jelita. Czytając wyniki tych badań zrozumiałem dlaczego forma płynna jest skuteczniejsza od kapsułek. Co więcej w produktach są również postbiotyki czyli prozdrowotne metabolity bakterii probiotycznych, które dodatkowo potęgują siłę działania. Z całego serducha polecam.

  • Tak naprawdę probiotyk sprawdza się wtedy, kiedy ma konkretne szczepy dobrane pod konkretne schorzenie! Nie ma czegoś takiego, jak renomowane szczepy, mogą być szczepy, które są przebadane a ich działanie udokumentowane licznymi badaniami naukowymi. W innym wypadku to wyłącznie przekaz marketingowy.

 65. mnie teraz pediatra polecił Diflos o dziwo mało zapłaciłam, a ten sam skład ma co dicoflor. Tez dobrze bo w kroplach to młody chętnie wypija .

  • Piotr dzięki za komentarz, każdy ma prawo do własnego zdania. A nasz serwis wyróżnia się tym, że nie piszą dziennikarze a Eksperci (farmaceuci, dietetycy kliniczni, lekarze). Według mnie tekst nie jest chaotyczny lecz merytoryczny, no ale …

 66. ja wybierając probiotyk dla synka kierowałam się oczywiście składem, czyli szczepem bakterii, ale też zależało mi, żeby było łatwo go aplikować kilkudniowemu maluszkowi. No i stanęło na acidolacu. Spełnia wszystkie moje oczekiwania

 67. W okresie jesienno zimowym staram się dbać o stan mikroflory jelitowej. Staram się stawiać na synbiotyk, bo to bakterie i do tego pożywka dla nich. Od jakiegoś czasu jeśli chodzi o synbiotyk u nas tylko XXXXX. Można też w wersji baby podawać maluchom

  • A wie Pani, że prebiotyki czyli pożywkę dla tych dobrych bakterii najlepiej to dostarczać z dietą? Multilac jest ok, ale jeśli czytała Pani nasz artykuł to wie, że kryterium nie jest to, czy jest to probiotyk czy symbiotyk a rodzaj konkretnego szczepu!

 68. Chciałabym się dowiedzieć s ktôrhm probiotyku znajdę Lcv 35 , by pod konkretną nazwą do tego probiotyku môc go zakupić w aptece dla osoby dorosłej . Przeszukuję internet i już nie wiem ktôry byłby najlepszy .

  • Dicoflor zarejestrowany jest jako suplement diety, Diflos jako żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Nie są to więc leki i nie podlegają takiej rygorystycznej kontroli, jak probiotyki-leki! Szczep probiotyczny mają ten sam. Dicoflor jest na rynku znacznie dłużej, Diflos krócej. Pozostaje więc kwestia zaufania do producenta, czy dba o jakość 🙂

 69. Od momentu jak byłam w ciąży biorę okresowo Estabiom. Synkowi też go podawałam. Ma w składzie najlepiej przebadany szczep bakterii jelitowych.

 70. Ja biorę multilac w kapsułkach, ma w składzie 9 szczepów bakterii i nie trzeba go przechowywać w lodówce, co dla mnie jest dużym plusem, bo bywam zapominalska w kwestii wszelkich tabletek, których nie mam na oku 😉

Zapytaj lub skomentuj:

Napisz komentarz
Podaj swoje imię